Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-26T20:54:19+03:00

Hızlı nüfus artışı

Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması

Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Doğu Karadeniz Bölümünde geçerliliğini yitirir)

Eğitim hizmetlerinin yetersizliği

Kan davaları

Erozyon sebebiyle tarım alanlarının verimsizleşmesi

İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri

Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili)

İş imkanlarının sınırlı olması

Kentlerde sanayinin gelişmiş olması

Köyden Kente Göçün Sonuçları

Nüfusun dağılışında dengesizlik olur

Yatırımların dağılışında dengesizlik olur

İşsizlik ortaya çıkar

Konut sıkıntısı olur Sonuçta gecekondulaşma olur

Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır

Çevre sorunları artar

Trafik eğitim-sağlık problemleri olur

Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır

Kültür çatışması olur

Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur

Köyden Kente Göçü Önlemek İçin;

Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı

Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı

Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli

Eğitim –sağlık hizmetleri geliştirilmeli

Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı

Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol su elektrik haberleşme)

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T20:56:33+03:00

Kırsaldan kente göç nedenleri nelerdir?

   Yeni yüzyılın başlangıcında Türkiye’nin yapısal problemlerinden bir tanesi de iç göçtür 1950 yılında şiddetlenmeye başlayan iç göç beraberinde nüfus, istihdam, yaşam kalitesi ve kentleşme açılarından birçok sorunlar getirmiştir

Nüfus, ekonomik problemler, Çevre şartlarında bozulmalar, siyasi problemler ve savaşlar gibi nedenler ile başlayan göç hareketleri gerek merkezi yönetimi gerekse yerel yönetimleri sosyo-ekonomik açıdan zorlamaktadır

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de iç göçün ekonometrik modellerini kurmaktır Bunun için panel verisi modelleri kullanılmıştır Uygun modellerden faydalanarak iki tane senaryo analizi yapılarak, iç göç üzerine öngörüler yapılmıştır

Göç bireylerin doğdukları yerleri, özümsedikleri kültürü, akrabalarını ve değer verdiği birçok şeyi bırakarak yeni ufuklara doğru yürüyüş sürecidir
Göç, Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce ve sonra Türkiye’nin devamlı olarak gündeminde yer almaktadırOsmanlı imparatorluğunun çöküşü ile birlikte kaybedilen topraklardan ana yurda göç hareketi olmuşturCumhuriyetin kuruluşundan sonra da bu hareket devam etmiştir En son 1989 yılında Bulgaristan’dan zorla göç ettirilen soydaşlarımız, bu hareketin son halkasını oluşturmuşlardır

İkinci Dünya savaşından sonra Almanya’nın yeniden yapılanması için ihtiyaç duyulan iş gücü nedeniyle Türkiye’den Almanya’ya doğru işçi hareketi 1960’lı yıllarda başladı Daha sonra bu hareket diğer Avrupa ülkelerine doğru da yayıldı Ve şu anda 5 milyon civarında iş nedeniyle yurt dışına göç etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardır Şu anda vize ve yaptırımlar nedeniyle dış ülkelere yapılan göç asgari seviyeye inmiştir

1950’de başlayan kalkınma hareketleri Türkiye’de iller arası göçün ortaya çıkmasına neden olmuşturGelişmemiş bölgelerden gelişmekte olan ve gelişmiş bölgelere nüfus hareketleri başlamıştır Böylece ülke iç göç kavramıyla tanışmıştır Bu hareketle beraber sosyal ve ekonomik değişmeler olmuş ve sağlık, eğitim, kentleşme, sosyal güvenlik ve benzeri problemler ortaya çıkmıştır Bugün Türkiye’nin yapısal problemlerinin nedenlerinden biri de iç göçün beraberinde getirdiği sorunlardır İç göç ve etkileri pek çok araştırmaya konu edilmiştir

 

 

Hızlı nüfus artışı
Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması
Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Doğu KaradenizBölümünde geçerliliğini yitirir)
Eğitim hizmetlerinin yetersizliği
Kan davaları
Erozyon sebebiyle tarım alanlarının verimsizleşmesi
İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili)
İş imkanlarının sınırlı olması
Kentlerde sanayinin gelişmiş olması
Köyden Kente Göçün Sonuçları
Nüfusun dağılışında dengesizlik olur
Yatırımların dağılışında dengesizlik olur
İşsizlik ortaya çıkar
Konut sıkıntısı olur Sonuçta gecekondulaşma olur
Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır
Çevre sorunları artar
Trafik eğitim-sağlık problemleri olur
Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır
Kültür çatışması olur
Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur
Köyden Kente Göçü Önlemek İçin;
Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı
Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı
Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli
Eğitim –sağlık hizmetleri geliştirilmeli
Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol su elektrik haberleşme)

1 5 1