Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-26T22:40:05+03:00

Bu işin mantığı şöyle, Elektronik ortamda gördüğünüz her şey 1 ve 0 dan oluşur. Videolar, resimler word ve excel dosyaları vb. C++ , Delphi, C# gibi diller sizin yazdığınız kodu önce makine diline çevirir sonra kod çalışır. Bu sırada bir çevirim işlemi olduğu için çalışması assambly ye göre yavaş olur. Fakat programı C++ , Delphi, C# gibi dillerle yazma süreniz en az 20 kat daha hızlı olur. Assambly de hız gereken rpogramlar yazmalısınız. Diyelimki kamerada aldığı yol cigilerini takip ederek kendi kendine giden bir araba yapıyorsunuz. Programı c de yazarsanız kameradan görüntü size gelene kadar araç çizgiyi geçecektir. Bu durumda assambly yi kullanırsınız

Link:

http://www.kontrolkalemi.com/forum/programlama/52892-assembly-neler-yapilabilir.html

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T22:40:22+03:00

Bir Çevirme Dili (Assembly Language) bilgisayar programlarının yazılmasında kullanılan alt seviyeli bir dildir. Assembly dili programlarının yazılımında insan dostu sembollerin “mnemonics” kullanılması, daha fazla hataya yatkın ve zaman alıcı ilk bilgisayarlarda kullanılmış olan bir hedef bilgisayarının sayısal makine kodunda doğrudan programlama çalışmasının yerine geçmiştir. Bir assembly dil programı çevirici “Assembler” olarak adlandırılan faydalı bir program tarafından hedef bilgisayarın makine koduna çevrilir. (Bir çevirici bir derleyiciden (compiler) farklıdır, bu genellikle “mnemonic” ifadelerden makine komutlarına teke tek (izomorfik) çeviriler yapar.)

Assembly dili karmaşık programlar yazmak için kullanılan düşük seviyeli bir programlama dilidir. Assembly insanlar tarafından anlaşılması zor olan makina dilinin sayısal ifadelerini, insanlar tarafından anlaşılarak programlanması daha kolay olan alfabetik ifadelerle değiştirerek düşük seviyede programlama için bir ortam oluşturur. Assembly kullanmanın amacı, ilk bilgisayarlarda yazılan programların daha az hata içermesi ve daha az zaman almasını sağlamaktır.

Assembly dilini makina koduna çeviren programlara assembler denir. Bir assembler'ı derleyiciden ayıran en önemli özellik bire bir dönüşüm yapmasıdır. Derleyiciler kodun tamamını okurlar ve kodun tamamını anlamlı bir programa dönüştürürler. Kodun her satırını tek tek okuyan ve uygulayan programlara ise yorumlayıcı denir.

Assembly dil programları, genellikle platformdan bağımsız olan yüksek seviyeli programlama dillerinin aksine bir hedef bilgisayar mimarisine sıkı sıkıya bağlıdır ( ve bu bilgisayara özeldir). Çok fazla sofistike olan çeviriciler programın gelişmesini kolaylaştırmak, çeviri işlemini kontrol etmek ve hataların düzeltilmesine yardımcı olmak amacıyla mekanizmalar kullanarak program komutlarının temel çevirisini genişletir.

Assembly dili bir zamanlar programlamada çok fazla kullanılmaktaydı, ancak günümüzde daha az kullanılma eğilimindedir, öncelikle doğrudan donanım manipülasyonunun veya anormal performans hususları söz konusu olduğu zaman bu dil kullanılmaktadır. Tipik uygulamaları cihaz sürücüleri, alt seviyeli dahili (embedded) sistemleri ve gerçek zaman uygulamalarıdır.

Assembly(çeviri) ve assembler (çevirici) terimlerinin çelişkili kullanımlarına ilişkin olarak aşağıdaki terminoloji bölümüne bakınız.

 

@ Wikipedia @

0