Cevaplar

2012-10-26T23:50:01+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

// Program for Fibonacci Number

 

#include <stdio.h>

 

void main()

{

      int f1 = 0, f2 = 1, f3, n;

      printf("Program for Fibonacci Series\n");

      printf("Enter the maximum number for Fibonacci Series: ");

      scanf("%d", &n);

      printf("\nPrinting Fibonacci Series from 0 - %d\n", n);

      printf("%d\n%d\n", f1, f2);

      while(1)

      {

            f3 = f1 + f2;

            if(f3 > n)

                  break;

            printf("%d\n", f3);

            f1 = f2;

            f2 = f3;

      }

}

 

Output

 

Program for Fibonacci Series
Enter the maximum number for Fibonacci Series:
Printing Fibonacci Series from 0 - 1000
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987

 

 

---------------------------------------------------

 

#include<stdio.h> int main(){ int k,r; longint i=0l,j=1,f; //Taking maximum numbers form user printf("Enter the number range:"); scanf("%d",&r); printf("FIBONACCI SERIES: "); printf("%ld %ld",i,j);//printing firts two values. for(k=2;k<r;k++){ f=i+j; i=j; j=f; printf(" %ld",j); } return0; }

--------------------------------------

Algorithm: ( Fibonacci number generator) Iterative . Step 01:  function fib(n : integer) return integer is Step 01:   first  : integer := 0; Step 01:   second : integer := 1; Step 01:   tmp    : integer; Step 01:   begin Step 01:   for i in 1..n loop Step 01:      tmp    := first + second; Step 01:      first  := second; Step 01:      second := tmp; Step 01:   end loop; Step 01:   return first; Step 01:  end fib;
Source code: (Fibonacci number generator) # include<stdio.h>
# include<conio.h>
void fibonacci(long);
int main()
{
clrscr();
long N;
scanf("%ld",&N);
fibonacci(N);
getch();
return 0;
}
void fibonacci(long N)
          {
          long i,f0=0,f1=1,f;
          for(i=0;i<N;i++)
                   {
                   f=f0+f1;
                   f1=f0;
                   f0=f;
                   printf("%3d",f1);
                   }
          }OR # include<stdio.h>
# include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
long N, i,f0=0,f1=1,f;
scanf("%ld",&N);
for(i=0;i<N;i++)
                        {
                        f=f0+f1;
                        f1=f0;
                        f0=f;
                        printf("%3d",f1);
                        }
getch();
return 0;
}

Sample Input                                           Sample output
5                                                                0  1  1  2  3 8                                                                0  1  1  2  3  5  8  13 10                                                              0  1  1  2  3  5  8  13  21  34 3                                                                0  1  1
1 5 1