Cevaplar

2012-10-27T12:53:40+03:00

May” şu andaki ya da gelecekteki olabilirliği ya da kibar bir şekilde izin istemeyi ifade etmek için kullanılır. İzin isteme konusunda can ‘ den daha resmidir. Dolayısıyla kurallı İngilizcede ve yazı dilinde izin “MAY” ile anlatılır. Might ile arasında anlam açısından çok fazla bir fark yoktur. Örneğin:

It may rain tomorrow” cümlesi ile; 

It might rain tomorrow” cümlesi aynı anlama sahiptir.

Negative şekilleri “
may not” ve “might not” şeklinde yapılır ve istenen izni reddetmek yani ‘ hayır ‘ anlamına gelir. May ve might, not ile birleşmezler, ayrı yazılırlar.

Bu modal’da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri “
maybe” ile “may be” nin karıştırılmamasıdır. Maybe (birleşik yazılan ) bir edattır ve “ belki ” anlamına gelir.

Maybe it will rain tomorrow’ cümlesinde olduğu gibi.

Fakat “may be” (ayrı yazılan) ise yardımcı fiil olan “may” ile esas fiil olan be ‘nin yanyana gelmesidir.

Olga may be ill” cümlesinde olduğu gibi.

0