Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-27T14:15:32+03:00

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-27T14:28:54+03:00

KARMAŞIK SAYILAR VE KOMPLEKS SAYILAR NE DEMEKTİR?

Karmaşık sayılar, gerçel sayıların bir genişlemesidir ve  ile gösterilir. Karmaşık sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesini kapsar. Karmaşık sayılar biri gerçel biri sanal olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bütün karmaşık sayılar a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,a + bi biçimde yazılabilir. Burada ix2 = - 1 


denkleminin köklerinden biri, başka bir deyişle -1′in kareköküdür. Kimi zaman özellikle elektrik mühendisliğinde i yerine, j kullanılır.

Karmaşık sayılarda işlemler nasıl yapılır? Toplama ve çıkarma

 

Çarpma

 

Bölme

Diğer bir ifade yöntemiyle şu şekilde yazılır.

 olmak üzere; z = (a,b) = a + bi Buradan da anlaşılabileceği gibi Re(z) = a veIm(z) = b dir.

Toplama ve çarpma işlemi ise şu şekilde tanımlanır: z1 = (a,b),z2 = (c,d) olmak üzere;

Bu sonuçtan yukarıdaki eşitlikleri çıkartabiliriz.


 

0