Cevaplar

2012-10-27T13:14:17+03:00

Türkçe'de geniş zaman olarak karşılığını bulan bu zaman çok yaygın olarak kullanı­lır. Kullanıma göre geçmişe ve geleceğe ait anlamlar yüklenebilir. Kullanıldığı yer­lere geçmeden önce yapısını inceleyelim.

 

YAPI

 (+) Olumlu Cümle Yapısı: Olumlu şekli özneden sonra fiilin mastar haline 3. tekil şahıs için -s/-es/-ieseklenerek, diğerlerinde sadece mastar şekliyle (fiil1) kullanılarak yapılır.

 

Özne + fiil1 [+ -s/-es/ies] + fiile uygun kelime(ler).

 

- They speak English fluently. 

- She gets up late in the mornings.

- My son goes to school by bus on weekdays. 

- He studies English.   Dikkat: Simple Present Tense (Geniş Zaman) cümlelerinde öznenin 3. tekil şahıs (he, she, it) olması durumunda fiile -s/-es/-ies eklerinden birinin getirilmesi kuralı şöyledir.    1- Fiil -y harfi ile bitiyorsa ve -y harfinden önce de herhangi bir sessiz harf varsa fiilin sonundaki -y harfi düşürülerek fiile -ies eki eklenir.   - study >>> studies - cry >>> cries - try >>> tries   Dikkat ederseniz -ies eki alan bu fiilerin -y harfi ile bitmesi dışında -y harfinden önce de bir sessiz harfi var. Yani son harfi -y olan her fiil -ies eki almaz. Fiilin son harfi -y'den önce bir ünlü harf varsa fiil -s eki alır.    - play >>> plays - obey >>> obeys - say >>> says   2- Fiil -o, -ch, -s, -sh-x,  -z harflerinden birisiyle bitiyorsa -es eki alır.   - do >>> does - watch >>> watches - pass >>> passes - wash >>> washes - fix >>> fixes - buzz >>> buzzes   3- Yukarıdaki iki kural dışında kalan tüm fiiller -s eki alır.   (-) Olumsuz Cümle Yapısı: Simple Present Tense (Geniş Zaman)'a ait do ve does olmak üzere iki yardımcı fiil vardır. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır ve does yardımcı fiili, öznesi 3. tekil şahıs olan cümlelerde; doise ise diğerlerinde kullanılır. Simple Present Tense'te olumsuz cümle do ve does yardımcı fiillerine "not" olumsuzluk kelimesinin eklenerek  özneden sonra getirilmesiyle oluşturulur.

Özne + do/does + not + fiil1 + fiile uygun kelime(ler).

 

They  do not speak English fluently. 
She does not get up late in the mornings.
My son does not go to school by bus on weekdays. 
He does not study English.   İpucu: do not = don't ve does not = doesn't   Dikkat: Olumsuz cümlelerde özne 3. tekil şahıs olsa bile ana fiile -s/-es/-ies eklerinden hiç biri gelmez.  
(?) Soru Cümlesi Yapısı: Simple Present Tense (Geniş Zaman) soru cümleri do ve does yardımcı fiilerinin özneden önce kullanılmasıyla olur. Sorunun öznesi 3. tekil şahıs (he, she, it) ise does yardımcı fiili kullanılırken; 3. tekil şahıs dışındaki öznelerle ise do yardımcı fiili kullanılır.

Do/Does özne + fiil1 + fiile uygun kelime(ler).

Do they speak English fluently? 
Does she get up late in the mornings?
Does your son go to school by bus on weekdays?
Does he study English?   İpucu: Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiille başlayan tüm soru cümleri onaylama sorularıdır ve bunlara ya"evet" ya da "hayır" ile cevap verilir. İngilizce'de bu tür sorulara "Yes-No Questions" denir.

 

1 5 1
2012-10-27T13:15:08+03:00

A – Kullanım Alanları:

– Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman), genelde olan olay ve durumları vurgulamak için kullanılır, örneğin dünyanın kendi etrafında dönmesi, suyun 100 derecede kaynaması gibi. Bunlar hep olan ve hiç değişmeyen genel kurallardır ve geniş zamanla ifade edilirler. Bir başka deyişle, geçmişte olan, şuan da olmaya devam eden ve gelecekte de olacak olan şeyleri anlatmak için kullanılır.

Örnek:
The sun rises from the east. (Güneş doğudan doğar.)

– Bunun dışında, her gün yaptığımız günlük aktiviteleri anlatırken de Simple Present Tense kullanırız. Her sabah 7’de kalkmak, her gece yatmadan önce diş fırçalamak ve her haftasonu sinemaya gitmek gibi alışkanlıklar bu kullanıma örnektir.

1 5 1