Cevaplar

2012-10-27T13:18:50+03:00

1-Alışkanlıklar, Adetler BUNLAR GIBIMI

I get up early: Ben erken kalkarım.

She runs fast: O (bayan) hızlı koşar.

We play tennis: Biz tenis oynarız.

2- Bilimsel ve genel gerçeklerin anlatımı

Like polls repel each other: Benzer kutuplar birbirini iter.

Water boils at 100 centigrade degree: Su 100 santigrad derecede kaynar. 

The world is round: Dünya yuvarlaktır.

3- Radyo ve televizyonda canlı yayınlarda, naklen maç anlatırken:

Hakan scores another goal: Hakan bir gol daha attı (atıyor). 

Cemal Kamacı lands a good swing: Cemal Kamacı iyi bir kroşe çıkardı (çıkarıyor).

4- Tarihi olayları, efsaneleri anlatırken:

Atatürk beats the enemy in Dardanelles: Atatürk, Çanakkale’de düşmanı yendi (yener).

5- Gazete, dergi başlıklarında:

AKP wins the elections: AKP seçimi kazandı (kazanıyor).

6- Programa bağlanmış gelecekteki olayları anlatırken:

The train leaves tomorrow morning: Tren yarın sabah kalkıyor(kalkacak).

7- Atasözlerinde:

Exceptions prove the rule: İstisnalar kaideyi kanıtlar.

8- Here/There ile başlayan ve işte…….yor şeklindeki cümleler.

Here comes your father: İşte baban geliyor.

There goes my baby: İşte bebeğim gidiyor.

Simple Present Tense – Geniş Zaman

How do I get to Bulvar? Bulvara nasıl giderim?

Simple Present Tense, yapısı gereği, bazı zaman bildiren sözcüklerle sıkça bir araya gelir. Gerçi, bu sözcükleri kullanmak şart değildir. Nitekim, yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi, bu kelimeler olmadan da simple present tense cümlesi pekala kurulabilir. Ancak, söz konusu kelimeler kurulan cümlenin simple present tense (geniş zaman) özelliğini iyice belirgin hale getirir. Ayrıca, cümledeki aktiviteyi hangi sıklıkla yaptığımızı anlatmış oluruz. Örnekler:

He always comes late: O (bay) daima geç gelir.

Simple Present Tense (geniş zaman) ile en uyumlu sözcük, kuşkusuz ki, always(daima, her zaman) sözcüğüdür. Çünkü, present tense daima, her zaman yapılan eylemleri, yani alışkanlıkları gösterir. Always diğer zaman kipleriyle de kullanılan bir kelimedir.

I never watch the television: Ben asla (hiçbir zaman) televizyon seyretmem. 

They usually travel by bus: Onlar genellikle otobüsle seyahat ederler. 

We generally work very hard: Biz genellikle çok sıkı çalışırız. 

I usually get up at 7 o’clock: Ben genellikle(mutaden) saat 7’de kalkarım. 

She swims everyday: O (bayan) her gün yüzer.

I sometimes feel bad: Bazen kendimi kötü hissederim.

I often visit my relatives: Ben sık sık akrabalarımı ziyaret ederim.

Simple Present Tense’de Fiiller:

Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi, simple present tense’de fiiller kök halindedir. Yani sözlükte yazıldıkları gibidir. Dolayısıyla, (olumlu) cümle kurmak çok kolaydır.

Burada dikkat edilecek ufak bir nokta: he, she, it gibi 3. tekil şahıslarda fiilin sonuna “s” takısı gelir.

I love her. Ben onu seviyorum.

She loves me. O beni seviyor.

They go. Onlar gidiyor.

He goes. O gidiyor.

1 5 1
2012-10-27T13:19:16+03:00

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman ) cümlelerinin soru şekillerinde DOve DOES yardımcı fiili kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır.

Aşağıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi simple present tense soru cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre don’t yada doesn’t ile başlar.

Aşağıda Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) yapısı ile kurulmuş Simple Present Tense Soru Cümleleri yer almaktadır. 100 civarındaki soru cümle ile Simple Present Tense soru cümle yapısını daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum.

Simple Present Tense Soru Cümleleri

Simple Present Tense Soru Cümlesi örneklerine geçmeden önce şu yapıları hatırlayalım.

Simple Present Tense Affirmative Negative Question

Cümlelerin Türkçe karşılıklarını düşünün. Bilmediğiniz kelimeleri ve anlamlarını bir kağıda yazarak kelime çalışması yapın. Soru cümlelerini cevaplamaya çalışın. Aşağıdaki cümlelerin tamamını pdf olarak indirin: Simple Present Tense Soru Cümleleri PDF

Do you like coffee?
Does he play tennis on Saturdays?
Does he teach in a school?
Do we get wool from sheep?
Do you often take the train?
Do you drink alcohol?
Does she live in London?
Does it often rain in England?
Do you live in London?
Does Lucy study History? 

 

 

 

bunlar galiba

0