Cevaplar

2012-09-23T22:08:32+03:00

OLUŞTURULMASI :Bu programı oluştururken 3 label, 2 textbox ve 4 button kullanacağız. Şekilde yer alan 3 labelden birincisi iki textboxun arasına diğer ikisi de textboxların sonlarına, yan yana biri eşittir için diğeride sonucu göstermek için yerleştirilir. Yerleştirme işlemi bittikten sonra ayrı ayrı işlem yapmak için oluşturulan buttonlara şu kodlar yazılır;
Topla buttonuna;

Label3.Text = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text) Label1.Text = "+" Label2.Text = "="

Çıkar buttonuna;

Label3.Text = Val(TextBox1.Text) - Val(TextBox2.Text) Label1.Text = "-" Label2.Text = "=" 

Çarp buttonuna;

Label3.Text = Val(TextBox1.Text) * Val(TextBox2.Text) Label1.Text = "*" Label2.Text = "="

Böl buttonuna;

Label3.Text = Val(TextBox1.Text) / Val(TextBox2.Text) Label1.Text = "/" Label2.Text = "="

yazılarak program çalıştırılır.

 

0