Cevaplar

2012-10-27T17:50:47+03:00

E skişehir, târihî eserler ve tabiî güzellikler bakımından zengindir. Şifâlı kaplıca ve içmeleri ve modern konaklama te’sislerine sâhiptir.

Sivrihisar Kalesi: Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır. Altı adet kapısı olan bu kalenin ancak yeraltı depoları, sarnıç ve yer üstü tahıl anbarı günümüze ulaşabilmiştir.

Alâeddîn Câmii: İl merkezinde bulunan câmi, Selçuklu Sultânı Birinci Alâeddîn Keykubat tarafından 1220’de yaptırılmıştır. 1262’de Gıyâseddîn Keyhüsrev’in tâmir ettirdiği bu câmi, ilk yapıldığı devirden günümüze kadar çok tâmirâtlar görmüş, sâdeceminâresi tâmir edilmeden gelmiştir.

7 4 7
En İyi Cevap!
2012-10-27T17:53:46+03:00
Eskişehir’deki Tarihi Eserler

Alaaddin Camii

 

 

Eskişehir merkezinde yer alan bir Selçuklu eseridir

Kurşunlu Camii

 

 

1525 yılında Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Çoban Mustafa tarafından yaptırılmış olup, halen Odunpazarı mevkiinde ziyaret edilebilir.

Diğer Camiler

Bardakçı Camii,Ulu Camii, Hoşkadem Camii, Hazinedar Mescidi, Mülk Camii, Muradiye Camii, Hüsrev Paşa Camii

Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi

 

 

Eskişehir, Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Beldesi’nin (Sarıköy) kuzeydoğusunda Eskişehir-Ankara demiryolunun hemen güneyindedir. Her yıl anısına programlar yapılır.

Seyyit Battal Gazi Külliyesi Türbesi

 

 

Ünlü İslam komutanının türbesi Seyitgazi ilçesinde bulunmaktadır.

Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi

 

 

Hacı Bektaşi Veli Halifelerinden olup,  Seyitgazi İlçesi Arslanbeyli köyündedir.

Diğer Türbeler

Alemşah Kümbeti, Üryan Baba Türbesi, Himmet Baba Türbesi.

Antik Kentler

 

 

Yazılıkaya Frig Vadisi, Ballıhisar (Pessinus) Frig Antik Zahran Deresi, Çavlum Köyü Orta Tunç Çağı Mezarlığı, Han Antik Kenti, Odunpazarı Kentsel Sit Alanı, Gümüşkonak (Eoudoxıas).

Müzeler

  

Arkeoloj müzesi,  Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Lületaşı Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, TCDD Demiryolları Müzesi

 

http://www.yoknotravel.com/26-eskehr/26-eskehr-doal-guezellkler-.html Doğal güzellikleri hakında burdan bilgi alabillirsin

6 4 6