Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-27T19:49:58+03:00

Genel nüfus sayımı sonuçlarının devletin yapacağı kalkınma planlarına etkisi

nüfus sayımının devletin kalkınma planlarına etkisi nelerdir

Genel nüfus sayımı ülkemizin nüfusunu belirlemek amacı ile belli aralıklarla yapılan sayımdır. Bu sayımlarla ülkemizin nüfus yoğunluğu, nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu, okuryazar olanlarla olmayanlar tespit edilir. Nüfus sayım sonuçlarına dayanarak devlet, gerekli gördüğü konularda önlemler alır.
Bir önceki yılın büyüme oranı ile cari yıl arasındaki fark kalkınmadır. Ülkemizde 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmaktadır. 
Genel nüfus sayımı ile
- Gayri Safi Milli Hasıla 
- Milli gelir dağılımı,
- Nüfus artış hızı, nüfus katsayısı gibi veriler belirlenir ve
- Geleceğe yönelik demografik hareketler planlanır.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-27T19:58:34+03:00


- Gayri Safi Milli Hasıla 
- Milli gelir dağılımı,
- Nüfus artış hızı, nüfus katsayısı gibi veriler belirlenir

- Hükümetin yapacağı yatırımlar hesaplanır

- Bölge nüfus yoğunluğuna göre kalkınma yapılır.

1 2 1