Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-28T09:44:46+02:00

Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. Semainin hece ölçüsünün yanındaaruz ölçüsü kullanılarak yazılanları da vardır.

Semai Özellikleri:

1. Genellikle en az 3, en fazla 5 dörtlükten oluşurlar.
2. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler.
3. Semainin hece ölçüsünün yanında aruz kullanılarak yazılanları da vardır.
4. Güney Anadolu'da yaşayan Varsak Türkmenlerine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir.
5. Özel bir bestesi vardır.
6. 8'li hece ölçüsü ile söylenir.
7. Varsağıda hayattan ve talihten şikayet gibi konular da işlenir.
8. Şiirin sonuna doğru mahlas kullanılır.
9. Yaygın olmayan bir nazım şeklidir.
10. Dili sade ve yalındır halkın günlük yaşantıda kullandığı deyim ve deyişlerden yararlanılır.
11. Birçok yönüyle koşmalara benzerler. Aralarındaki tek fark semalierin 8'li hece ölçüsüyle yazılmaları, koşmaların ise 11'li hece ölçüsüyle yazılmalarıdır.
12. En güzel örneklerini Karacaoğlan, Erzurumlu Emrah vermiştir.
13. İlk dörtlüğü aaab abab aaba abcb şeklinde diğer dörtlükler dddb eeeb fffbşeklindedir.

Not: Semailer koşmalardan hece sayısı ve özel ezgisi bakımında ayrılır.

2 2 2