Cevaplar

2012-10-28T10:56:20+02:00

Bir reaksiyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hangi ölçüde gerçekleşeceği o reaksiyona ait denge sabitinin aldığı değer ile tahmin etmek mümkündür.

aA  + bB  ®  cC  + dD          K= [C]c.[D]d/[C]c.[D]d

Dengeye Etki Eden Etkiler: Le Chateler İlkesi

-Denge konumundaki bir sisteme dışarıdan bir etki yapılmadığı sürece denge sonsuza kadar değişmez. Dışarıdan bir etki yapıldığında ise önceki denge bozulur ve yeni bir denge önceki dengeden farklı bir şekilde oluşur.

Yani, dışarıdan yapılan bir etki denge konumundaki bir sistemin dengesini bozar ve sistem bu etkiyi azaltacak yönde tepki gösterir ve yeni bir denge oluşur.

-Kimyasal tepkime denge konumunda iken sıcaklığını, basıncını yada dengedeki bir veya birkaç maddenin derişiminin değiştirilmesinde denge bozulur ve öncekinden farklı bir denge oluşur. Dengedeki değişme, yapılan dış etkiyi azaltıcı yönde olur.

-Bir denge karışımın yapılan etkilere tepkisi, duruma göre net tepkimenin sağa veya sola kaymasını şekillendirir. (ALINTIDIR)

3 3 3
2012-10-28T10:58:17+02:00

Bir reaksiyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hangi ölçüde gerçekleşeceği o reaksiyona ait denge sabitinin aldığı değer ile tahmin etmek mümkündür.

aA  + bB  ®  cC  + dD          K= [C]c.[D]d/[C]c.[D]d denir...

1 1 1