Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-28T11:37:15+02:00

Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur 

DNA hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme solunumüreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. DNA’nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. Bu yapılar genlerdir. Kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır. Bilim insanları James Watson (Ceyms Vatsin) ve Francis Crick (Firensis Kirik) birlikte çalışarak üstte görülen DNA’nin yapısını temsil eden modeli hazırlamışlardır. 

Nükleotitler DNA’nın temel yapı birimleridir. Bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat seker ve organik baz bulunur. Organik bazlar adenin (A) timin (T) sitozin (C) ve guanin (G)’dir. Nükleotidler hangi organik bazı içeriyorlarsa o bazın ismiyle adlandırılırlar. *Nükleotitin yapısında bulunan şeker 5 karbonlu olup Deoksiriboz şekeridir. 

*Fosfatlar DNA ya asitsi özelliği kazandırırlar. 

*Nükleik asitler iki çeşittir. DNA ve RNA dır. 

*Her bir Nükleik asidin (DNA) yapısındaki 4 çeşit nükleotidin farklı sıra  miktar ve farklı kullanımı sonucu farklı kalıtsal şifrelere sahip nükleik asitler (DNA) oluşur. 

Örneğin adenin bazını içeren nükleotit “adenin nükleotit” guanin bazını içeren nükleotit “guanin nükleotit” olarak adlandırılır. DNA’da nükleotidler bir iplik oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Bu iplikte her zaman adeninin karşısına timin sitozinin karsısına guanin nükleotiti gelir. 

DNA iki iplikten veya zincirdenoluşur. Üstteki şekilde görüldüğü gibi birbirinin etrafında dolanan bu iplikler DNA’nın bükülmüş bir merdiven gibi görünmesine sebep olur. 

*DNA da Guanin nükleotit ile Sitozin nükleotit arasında 3 adet hidrojen bağı vardır. 

*DNA da Adenin nükleotit ile Timin nükleotit arasında 2 adet hidrojen bağı vardır. 

Bu Hidrojen bağları ile bağlanmış yapıya ikili sarmal olarak adlandırılır. Bu iki zincirin birleşmesi ile DNA oluşur. 

Çevremize baktığımızda canlıların birbirlerinden ve diğer canlı türlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bir insanin tırtılındomatesin hidranın; kısacası bütün canlıların her birinin hücrelerindeki yönetici molekül DNA’dır. Canlıdan organik bazlara doğru sıralanış yukarıda verilmiştir. Hücre bölünmesi öncesinde hücredeki DNA molekülü miktarı iki katına çıkar. Bu olaya DNA’nın kendisini eşlemesi adi verilir. 
DNA’nin kendisini nasıl eslediği üstteki şekilde görülmektedir. 

DNA kendini eşlerken önce 

*DNA’nın iki ipliği bir enzim yardımı ile birbirinden ayrılır. Aralardaki hidrojen bağları kopar. 

*Daha sonra sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotidler çekirdeğin içerisine girer ve DNA’nın açılan kısmındaki nükleotidlerle eşleşir. 

*Bu esleşme sırasında adenin nükleotitin karsısına timin nükleotit sitozin nükleotitin karsısına da guanin nükleotit gelir. 

*Sonuçta başlangıçtaki DNA molekülünün aynisi olan bir DNA molekülü daha oluşur. 

DNA hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek yapısında bulunan bilgilerin yeni oluşacak yavru hücrelere geçmesini sağlar. Bütün canlılarda DNA molekülü adenin timin sitozin ve guanin bazlarından oluşmasına rağmen nükleotitlerin sayısında ve dizilisindeki farklılıklar canlıların birbirinden farklı olmasını sağlar. 

Kromozomlar DNA’ları DNA’ lar da genetik özellikleri belirleyen genleri taşır. Genler ise nükleotidlerden oluşur. 
Tahtaya yazılan bilgileri defterimize geçirirken bazı hatalar yapabiliriz. Benzer şekilde DNA molekülü de kendisini eslerken hatalar oluşabilir. 

1 5 1