Cevaplar

2012-10-28T12:14:50+02:00

http://www.youtube.com/watch?v=6R8V3jHkAVU izleyerek anlayabilirsin

0
2012-10-28T12:15:14+02:00

Fiilimsi (ya da eylemsifiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isimsıfatzarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdirTürkçede fiilimsiler, fiillerin yapım ekleri alarakisim soylu hale getirilmeleri ile oluşturulur. Olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. Fiil aldığı yapım ekine göre isimsıfat ya da zarf olarak kullanılabilir.[1]

 

Fiilimsinin Özellikleri [değiştir] Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler. Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler. Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiil alarak yüklem olabilirler. Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır. Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirirler. Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir. Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar. Fiilimsi çeşitleri [değiştir]

İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır.

İsim fiil [değiştir]

Kök veya gövdelerine -ma,-ış,-mak eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir .

Örnek :

Kardeşim okumayı öğrendi. (Okumayı sözcüğü isim-fiildir , -ma eki almıştır) Bu gülüşünden hoşlanmadım. (gülüşünden sözcüğü isim-fiildir , -ış eki almıştır) Burada yarışma . (Yarışma sözcüğündeki -ma eki olumsuzluk ekidir . isim-fiil olarak sayılamaz) Yarışma burada . (Yarışma sözcüğü isim-fiildir , ma eki almıştır) Sıfat fiil [değiştir] Sıfat fiiller, fiillerin sıfat ve isim şekilleridir. Zamana bağlı olmalarıyla isim ve sıfatlardan ayrılırlar ancak onlara ait bütün fonksiyonları yerine getirirler. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri getirilerek elde edilirler.[2]Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Gelecek yıl işe başlayacak.Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı.Zarf fiil [değiştir] Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici zarf oluşturan yapılara zarf fiil denir.[3] Çekim eki almazlar.[2] Fiillere -asiye, -ıp, -madan, -ince, -ken, -alı, -dıkça, -arak, -ar...mez, -dığında, -a...a, -maksızın, -casına eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Eve uğrayıp, bize gelecekmiş.Hayatının hatasını yaparak yapılan bu teklifi reddetti.Kitabı okuyarak bitirdi.(okuyarak sözcüğünde arak eki almıştı bu da zarf fiil olmuştur)
0