Cevaplar

2012-10-28T13:15:30+02:00

Dipol-Dipol Etkileşimi


Bu etkileşimde polar iki molekülün zıt kutupları birbirini çekerler. Ortamdaki moleküllerin polarlığının artması dipol-dipol etkileşimin kuvvetinin artmasına neden olur. İyon-dipol etkileşiminden daha kuvvetli bir etkileşimdir.

Polar moleküllerden oluşan sıvıların birbiri içerisinde çözünmesi dipol-dipol etkileşim ile açıklanabilir. Etanol ve suyun her oranda karışabilmesi bu olaya örnektir.Moleküllerin bu ek düzenliliği maddenin beklenenden daha yüksek sıcaklıklarda sıvı ve katı halde kalmasına neden olur.

Dipollerin birbirinden uzaklığı ve dipol momentlerinin büyüklüğü dipol-dipol etkileşiminin enerjisini etkiler. Bu etkileşim sıcaklıktanda etkilenir.


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-28T13:22:13+02:00
      Bunu genel olarak +1'lediniz. Geri al Dosya türü: PDF/Adobe Acrobat - Hızlı Görünüm
Örneğin; lityum ve flor atomlarının LiF oluşturmasını düşünelim. Lityumun ..... kaynama noktası, yoğunluk ve gireceği reaksiyonların türü vb.) etkiler. ..... Ayrıca, dipol-dipol etkileşimlerinin şiddeti, polar maddelerin erime ve kaynama noktalarını .... Moleküllerin geometrisinin belirlenmesinde etkili yöntem, değerlik kabuğu elekt- ...
0