Cevaplar

2012-10-28T14:04:08+02:00

ülke nüfusunun genç olmasının olumlu yönleri

Üretim artar

· Vergi gelirleri artar

· Mal ve hizmetlere talep artar

· Yeni endüstri dalları doğar

· İşçi ücretleri ucuzlar

· İhracatta rekabet kolaylaşır

ülke nüfusunun genç olmasının olumsuz yönleri

İşsizlik artar
Kalkınma hızı düşer
Kişi başına düşen milli gelir azalır
Tasarruflar azalır
Tüketim artar
İç ve dış göçler artar
İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır
İhracat azalır
Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar
Çevre kirlenmesi artar
Belediye hizmetleri zorlaşır

1 3 1
2012-10-28T14:07:21+02:00

nüfus dinamik özelliği kazanır.buda ülkenin ekonomik gücünü arttırır.iş gücü artar (ama işsizlik artar) dışardan alımlar yapmak yerine dışarıya satış başlar. 

ülke nüfusunun genç olmasının olumsuz yönleri

İşsizlik artar.Kalkınma hızı düşer.Kişi başına düşen milli gelir azalır.Tasarruflar azalır
Tüketim artar.İç ve dış göçler artar.İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır
Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.Çevre kirlenmesi artar.Belediye hizmetleri zorlaşır

0