Cevaplar

2012-10-28T14:10:16+02:00

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum                                                   ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER ile

İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER ile İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ETKİNLİKLER

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

1.HAFTA

3

1.Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini  belirler.

 

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (3- 2,14); (4-18)

2. Haklarını korumanın önemini açıklar.

14. Sorumluluklarını evde ve okulda yerine getirir.

18.  Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin önemini kavrar.

ÈKariyer Bilinci Geliştirme (2-4); (3- 12,14)

4. Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri belirtir.

12. Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar.

14. Aile üyelerinin birbirine bağlılıklarını, birlikte çalışmalarını ve sorumluluklarını açıklar.

ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma (2-1); (3-4) 1. Bir grup içinde çeşitli rollerin önemini kabul eder.

4. Okuldaki sorumluluklarını bilir.

` Rehberlik Servisi (Çocuk Hakları Sözleşmesi, rol, hak ve sorumluluk ilişkileri konusunda iş birliği yapılmalıdır).

 

 

 

H “Resimli Grafik Oluşturuyoruz” (Resimli grafikler kullanılarak sosyal grupların yapısı incelenir.) (1. kazanım)

H “Kampa Gidelim” (Büyüklerin bulunmadığı bir kamp ortamı tasarlanarak, beyin fırtınası ile öğrenciler tarafından kamp kuralları ve sorumlulukları belirlenir.)  (2, 3. kazanım)

H “Sorumluluklarımız’’ (Verilen durumlara ilişkin sorumluluklar belirlenir.)  (2, 3. kazanım)

H  “ Sorumluluk” ( Evde, okulda ve sokaktaki sorumluluklara örnekler verilir.) (2, 3. kazanım)

H “Benim Haklarım” (Verilen durumlar -çalışan çocuklar, kız çocuklarının eğitimi vb.- Çocuk Hakları Sözleşmesindeki ilgili maddelerle ilişkilendirilerek tartışılır.) (4. kazanım)

Bu ünitede, öz değerlendirme formu, tartışma, eşleştirme türü ve açık uçlu sorular kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

[!] Doğrudan verilecek beceri:

Yazılı anlatım

 

[!] Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk

 

2.HAFTA

 

3

2.İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.

 

3.HAFTA

3

3.Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.

4. Çocuk olarak haklarını fark eder.

3 2 3