Cevaplar

2012-10-28T14:52:34+02:00

ben sana direkt link atıyim http://cevaplar.mynet.com/tarih-olaylarin-anlasilmasi-ve-aciklanmasinda-cografyadan-nasil-yararlanilabilir/64375.aspx

0
2012-10-28T14:52:42+02:00

Tarihi olayların geçtiği yere coğrafi çevre denir Bu unsur belirlenirken de coğrafya biliminden yararlanılır Olayların geçtiği yerin özelliklerini, insanların ekonomik ve sosyal durumlarını incelerken mutlaka coğrafya bilimiyle birlikte çalışılır Coğrafi konum, çoğu kez olayların neden ve sonuçlarında birinci derecede etkendir İnsanların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerinde de coğrafi şartların büyük etkisi vardır Özellikle beşeri coğrafya bu konuda yardımcı olur Beslenme ve üretim şekillerinin incelenmesinde ekonomik coğrafyanın katkıları büyüktür

0