Cevaplar

2012-10-28T15:01:03+02:00

Son yapılan araştırmalara göre, insan öncesi hominidlerin bulabilecekleri en mükemmel yiyecek fil etiymiş (Hatta, bunun nedeni de, yavaş hayvanlar olmaları nedeniyle etlerinin ideal bir yağ/protein oranına sahip olmasıymış). Filler atalarımızın beslenmelerinde o denli önemli rol oynuyorlarmış ki, fillerin 400.000 yıl önce Orta Doğu’da ortadan yok olmaları (diğer bir deyişle ölmeleri ve soylarının tükenmesi) o zamanki hominidlerin bugünkü insana evrilmelerinde büyük rol oynamış!

Bu kadar iddialı konuşan ben değilim, daha yeni sayılabilecek şu bilimsel makale. Her zamanki serbest alıntılama yöntemimle iki üç cümle sunuyorum:

“Filler ölmeye başlayınca, Homo Erectus ’çok daha küçük ve hareketli [dolayısıyla kolaylıkla kaçabilen] hayvanları avlamaya ihtiyaç duyar hale geldi. Böylece, enerji ihtiyacı arttı, ama beslenmesinde bitki ve protein alımı sınırlı olduğundan, bu enerjinin kaynağı yağ oldu. Homo Erectus artık avlanmadan önce hesap kitap yapar hale gelmeye başlamıştı.’ demiş Ben-Dor [araştırmacılardan biri] ve bu değişimin modern insanın fiziksel görünümünde de açıkça  görülebildiğini belirtmeden geçememiş. Homo Erectus’a kıyasla daha hafif olmamız, hatta daha büyük beyinlere sahip olmamız bile bu yolla açıklanabilirmiş.”
0
2012-10-28T15:12:30+02:00

bilimsel araştırma basamaklarını kullan

0