1. p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡1 olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
a. (p ∧ q) ∨ r
ı
b. (p ⇒ q)
ı
∨r c. [(p ⇔ r) ⇒ (q
ı
∧r)]
ı
2. p ⇒ [(q
ı
⇒ p)∧p] önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
3. (p
ı
∧q)
ı
∧q ≡ 1 ise (p∧q)∨q
ı
bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
4. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile bulunuz.
a. (p∧q)
ı
∧r b. (p ⇒ q)
ı
⇔(p∨q) c. (p∨q) ∧ (q ⇒ r)
5. (p ⇔ q)∨(p∨r) ≡ 0 ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
a. [p ⇒ (q∨r)] ∧p
ı
b. (p∨q) ⇒ (q∧r) c. (q
ı
∧p)
ı
⇔ (r
ı
∨q)
6. p : “Ali zekidir.” , q : “Veli çalışkandır.” ve r : “Remzi başarılıdır.” önermeleri veriliyor. Aşağıdaki
önermeleri ifade ediniz.
a. p∨q
ı
b. q∧p c. p⇒r
ı
ç. q⇔r d. p
ı
⇒r
7. p⇒(q∨r) ≡ 0 ise (p
ı
∨q)⇒[r∧(q
ı
∨p)] bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
8. p∨q ≡ 0 ve (p∧q
ı
)⇔ [t⇒(p∨r)] ≡ 1 olduğuna göre t ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.
9. Aşağıdaki önermeleri en sade şekilde yazınız.
a. q∨(q
ı
∧p) b. p∨p
ı
c. p
ı
∨q
ı
ç. 1∧p
d. q∨1 e. p ⇒ 1 f. (p ⇒ q) ⇒ q g. p ⇒ [(p ⇒ q) ∧ q
ı
]
10. Aşağıdaki önermelerin değillerini bulunuz.
a. p ∧ q b. p ⇒ q c. p ⇔ q ç. (p ∧ q
ı
) ∨ q
ı
11. Aşağıdaki koşullu önermelerin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz.
a. p
ı
⇒ q b. q
ı
⇒ p
ı
c. p ⇒ q
ı
12. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin totoloji, hangilerinin çelişki olduğunu gösteriniz.
a. p ∨ 1 b. (p ∨ q) ∧ p
ı
c. (p⇒q)∨(q⇒p) ç. (p∨q)∧(p⇒q
ı
)
13. Aşağıdaki denkliklerin doğruluğunu gösteriniz.
a. (p ⇒ q)
ı
≡ p∧q
ı
b. (p ⇒ q)
ı
≡ p
ı
⇔ q c. q
ı
⇒ p
ı
≡(p
ı
∧ q)
ı
14. p, q, r, s ve t önermelerine göre, q∧{[(q ∨ r) ∧ (s ∧ t)
ı
]
ı
∧ (p ∨ s)
ı
}
ı
bileşik önermesinin doğruluk
değerini bulunuz.
15. (q ∨ p
ı
) ∧ q önermesinin olumsuzunu bulunu

evet arkadaşlar bunun cevabını verin süper olur

1

Cevaplar

2012-10-28T18:16:00+02:00

arkadaşım bu ne yaaaaaaa destanmı yazdın çok zorrrrrrrrrrrrrrr

0