Cevaplar

2013-05-09T19:21:50+03:00

otcullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

10 3 10
2013-05-09T19:23:03+03:00
OTÇULLAR Bitkisel besinlerle beslenen hayvanlardır. Örneğin at, koyun, sığır, tavşan, geyik, fil, zürafa, zebra, keklik, kanarya otçullardandır. Bitkisel besinlerde bulunan selülozun sindirimi zor olması   nedeniyle bu canlıların sindirim kanalları diğer tüketicilerden oransal olarak daha uzundur. Otçul memelilerin , azı dişleri iyi gelişmiştir. 

Otla beslenen hayvanlar:İnek,koyun,keçi,tavşan vs. ETÇİLLER Sadece etle beslenen hayvanlardır. Bu hayvanlar, böcek, fare,tavşan, koyun, sığır, geyik, kuş gibi hayvanları yiyerek beslenirler. Etçil memelilerin köpek dişleri uzundur, azı dişlerinin yüzeyinde sivri çıkıntılar bulunur. Bağırsakları otçullarınkinden oransal olarak daha kısadır. Yılan ,kurt,tilki, aslan, kaplan, atmaca, kartal, kurbağa, timsah vb. gibi hayvanlar etçillere örnek olarak verilebilir.

Etle beslenen hayvanlar:Aslan,kaplan,akbaba,kartal,tilki vs.
HEM OTÇUL ÜZERİNE DE  UTANMADAN ETÇİL OLANLAR Hem bitkileri hem de başka hayvanları yiyerek beslenen hayvanlardır. Örnek olarak; ev faresi, insan, ayı, domuz, serçe, sığırcık, karga, hindi, turna vb. hayvanlar verilebilir. Tüketiciler arasında beslenme yönünde karmaşık bir ilişki vardır. Otçullar bitkisel besinler yiyerek beslenirken etçil canlılar, otçulları ve başka çeşitleri  yer. Hem otçul hem etçil olan hayvanlar ise otçullar , etçiller ve bitkisel besinlerle beslenirler. 
Hem etle hem otla beslenen hayvanlar:Fare,ayı,kedi vs.
10 3 10