Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-28T15:41:49+02:00

Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir. 

Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır. Güzel sanatlar insanların en tutkun yanıdır.


 

Resim Malzemeleri:

Boyalar (kalem, suluboya, guaş, yağlı boya, akrilik boya, mum boyası, pastel boya, kök boya vb.) Resim defteri Resim kağıdı Fırça çeşitleri Kalem Mürekkep Palet Silgi Tuval

Heykel Malzemeleri:

Mermer Beton Betonarme Kil Kalıp çeşitleri Oyma, kırma, kesme vb araçlar

Baskı Malzemeleri:
Baskı türüne göre değişen malzemeler kullanılır.

Kumaş Kağıt çeşitleri Ahşap Boya Fırça@ALİNTİDİİİR

0
2012-10-28T15:42:13+02:00

müzik resim gib sosyal aktiviteler güzel sanatlardir resimde nota müzikte palet kullanılmaz bu yüzdeen özeldir

0