Cevaplar

2012-10-28T15:47:44+02:00

Ölümden sonra sevap ve günahlarımızla yaşayacağımız hayat.

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-28T15:47:45+02:00

İslam dinine göre, kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, Kur'an'ın ayetleriyle, Peygamberin hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir ve diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir. İslam'da ahirete inanmak imanın şartlarından biridir.

Kur'ân'da ahiret günü farklı isimler ile zikredilmiştir.

Mü'minler, Allah'a kavuşacakları için Kavuşma günü(Mü'min:40/15), insanlar ve bütün mahlûkat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma günü(Teğabün:64/9), dünya hayatlarında Allah'a iman etmeyenler ve fâni hayata aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma günü(Teğabün:64/9), herkes kabrinden çıkıp dirileceği için Çıkış günü(Kâf:50/34) ve dünyaya geri dönmek isteyenler için Hasret günü(Meryem:19/40) denmiştir.

Ahiret, son ve sonsuz hayat demektir. İslam dinine göre Ahiret, yedi hayatın yedinci ve sonuncusudur. Yedi hayat şunlardan ibarettir: Ruhlar alemi, Birinci berzah alemi, Ana karnı, Dünya hayatı, İkinci berzah alemi (Kabir alemi), Mahşer alemi, Ahiret alemi.

Ahiret hayatı kıyamet ile başlar. Yer ve göğün şekli değişir ve mahşer alemi kurulur. Mahşerde herkes hesap verip cennet ve cehenneme gidince sonsuz ahiret alemi başlar. Cehennemdekilerin bir kısmı günahları miktarı ceza çekip cennete giderler. Allah'a inanmayanlar ise cehennemde ebediyyen kalırlar. Cehennem azap ve elem yurdu iken cennet nimet, mutluluk ve rahatlık yurdudur.


2 5 2