Cevaplar

2012-10-28T16:17:16+02:00

Dış Kulak: Dış kulak kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Kulak yolu orta kulağın timpan zarında son bulur. Görevi; ses dalgalarını merkezi sinir sisteminin algılayabileceği sinirsel uyarılara çevirmektir. Ayrıca kulak zarının nemli

ve yumuşak kalmasını sağlar.

Kulak kepçesi elastik yapıda bir kıkırdak iskeletine sahiptir. Bu kıkırdak doku deriyle örtülmüş ve ses dalgalarının

yakalanması için geniş bir yüzey oluşturur. Kulak kepçesinin iç yüzeyi de deriyle örtülmüştür. Bu derinin kıkırdak kanala

ait olan bölümünde sebase ve seruminöz denilen kıllar ve bezler vardır.

Kulak Zarı: Dış kulak kanalının orta kulağa açıldığı sınırda bulunan ve üç tabakadan oluşmuş bir zardır. Görevi;

kulak kepçesinden geçen ses dalgalarını alır ve bunları titreşimlere çevirir. Kulak zarının delinmesi veya çeşitli şekillerde

zedelenmesi işitmede önemli sorunlara neden olabilir.

Orta Kulak: Şakak kemiği içinde bulunan altı duvarlı bir boşluktur. Görevi; ses dalgalarını merkezi sinir sisteminin algılayabileceği sinirsel uyarılara çevirmektir.

Orta kulağın içinde birbiriyle arka arkaya eklenmiş üç kemik bulunur. Bunlara işitme kemikçikleri denir. Bu kemikler içten dışa doğru sırasıyla çekiç  örs ve üzengi şeklinde sıralanır.Çekiç kemiği bir ucuyla kulak zarına diğer ucuyla da örs kemiğine dokunur. Örs kemiği ise üzengi kemiğine dokunur. Üzengi kemiği ucundaki bir düzlük ile orta kulağın iç duva-

rında bulunan fenestra kokleaya giren bölümü kendisine iletilmiş olan titreşimlere uyarak ileri geri hareket yapar ve bu

titreşimleri iç kulakta bulunan ve işitme işleriyle ilgili asıl yapılardan biri olan kokleaya ulaştırır. Orta kulağın dıştaki hava

ile bağlantısını oluşturan geniz boşluğuyla orta kulak arasındaki östaki borusu denen kıl genişliğindeki bir kanalcık ayarlar. Ağzımızı açmakla buradan gelen hava iç ve dış basıncın dengesini ayarlar.

İç Kulak: İç kulak işitme ve denge ile ilgili asıl yapıları içermektedir. Şakak kemiği içinde bulunmaktadır. İç kulak

başlıca iki yapıdan ve üç bölümden oluşur.İlk yapı kemik ikinci ise zardan yapılmıştır. Zardan yapılmış olan yapı kemik yapının içinde bulunmaktadır. İç kulağı kemik içine oyulmuş tüneller olarak düşünebiliriz. İç kulak üç bölümden oluşur.

Bunlar dolambaç  salyangoz ve içi sıvıyla dolu üç tane yarim daire kanalından oluşmuştur. Salyangoz bölümünde

İşitmemizi sağlayan sinir uçları bulunur. Yarım daire kanalları içinde ise dengemizi sağlayan sinirler vardır. Duyu hücre-

lerinin bulunduğu kısma korti organı denir.

İşitme Olayı

Çevreden gelen ses titreşimlerini kulak kepçesi kulak yoluna göndermektedir. Ses titreşimleri kulak zarını zarda

orta kulakta bulunan kemik köprüyü (çekiçörs ve üzengi kemiklerini) titreştirmektedir. Üzengi kemiği de iç kulak zarını

titreştirir. Sıvı içerisinde bulunan sinirler bu titreşimleri beyindeki işitme merkezine ileterek ilgili sesin işitilmesini sağlar.

İşitme olayı kısaca; ses---) kulak kepçesi---) kulak yolu---) kulak zarı---) çekiç---) örs---) üzengi---) dalız---)

salyangoz---) korti organı---) sinirler----) beyin

İnsan kulağı her sesi işitememektedir. Sesin şiddeti belirli bir noktaya çıktıktan sonra yada düştükten sonra işitme son sınıra yaklaşmış olmaktadır. Bu noktada kulak ya çok ağır işitmekte yada hiç işitememektedir. Kulağımızla frekansı

20 ile 20.000 arasında olan sesleri duyuyoruz. Ancak frekansları 20’nin altında ve 20.000 üstünde olan sesleri duyamayız.

1 3 1