Cevaplar

2012-10-28T16:50:51+02:00

Madde Nedir?

Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey maddedir.

Madde:

olan her şey.

Örnek: Beş duyu organımızla fark ettiğimiz ve

tanıma uyan her şey. ( hava, su, duvar, kapı….)

Madde dünya üzerindeki şartlara göre ( yani

sıcaklık, basınç gibi ) farklı hallerde bulunabilirler.

Havada yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği

Katı Maddeler:

( kütük, kalas gibi )

Belirli bir hacmi ve şekli olan maddelerdir.

Sıvı Maddeler:

maddelerdir. ( su, rakı, gül suyu )

Hacmi sabit iken şekli değişebilen

Gaz Maddeler:

( hava, karbondioksit, oksijen, metan …)

Maddelerin ne kadar oynak olduğuna göre molekülleri

arasındaki bağların ne kadar kuvvetli, aralarında

ne kadar boşluk olduğu söylenebilir.

Moleküller Arasındaki Bağlar

Hacmi de şekli de oynak olan maddelerdir.

Katı > Sıvı > Gaz

Moleküller Arasındaki Boşluk

Katı < Sıvı < Gaz

Maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylara

Fiziksel Olay denir.

Fiziksel Özelikler

Görülebilen Özellikler:

Renk ve şekil

Koku

Tat

Saydamlık

Sertlik

Pürüzlü olmak

Ölçülebilen Özellikler:

Hacim

Kütle

Öz kütle

Erime ve Kaynama sıcaklığı

Çözünürlük

Esneklik

Genleşme

Elektrik ve ısı iletkenliği

Not:

Bir madde hem katı hem sıvı hem de gaz halinde

bulunabilir.

Maddelere bakıldığı zaman benzer birçok özelikleri

olduğu görülür. Bunlara

Maddelerin Ortak Özellikleri

denir.

Kütle:

Maddenin miktarı

Hacim:

Havada kapladığı yer

Eylemsizlik:

Durumunu koruma istemesi

Tanecikli Yapı:

yapılmıştır.

Bütün maddeler atom ve moleküllerden

Boşluklu Yapı:

arasında boşluklar vardır.

Maddenin atom ve molekülleri

3 3 3
2012-10-28T16:51:56+02:00

 

Madde Ve Özellikleri

 

Etrafımızda çok değişik maddeler vardır.Bu maddelerin aynı yada farklı olduklarını nasıl ayırt edebilirsiniz.Bu maddelerin sadece kütlelerini yada hacimlerini ölçmemiz bunları farklılandırmak için yeterli mi?  

 Bir maddenin farklı olduğunu hacim ve kütlelerini ölçmekle tamamen farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanında karşılaştırılan maddelerin erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerine de bakmamız gerekmektedir. Sadece kütle ve hacimleri ölçmekle yoğunluk hesabı yaparak kısmen de olsa maddenin aynı ya da farklı olduğunu söylemek de mümkündür.

 Suyun kaynama noktası 100 o C dir. Su kaç o C de buharlaşır? Buharlaşma olayını açıklayarak, kaynama noktası ile karşılaştırmasını yapınız.

 Suyun kaynama noktası 100 o C olması demek suyun bu noktanın altında buharlaşmayacağını göstermez. Su her zaman donma noktasının üzerinde buharlaşır. Suyun Kaynama noktası dış basınca karşı yapılan bir işlemdir. Su dış basınç ile aynı düzeye geldiğinde kaynamaya başlar. Su donma noktasının dışında dışarıdan aldığı ısıyı değerlendirerek kaynama noktasına bakmaksızın buharlaşma işlemini gerçekleştirir.

 Göller ve nehirler kışın donarlar, ama içlerindeki hayat devam eder. Bu nasıl gerçekleşir?

 Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır ve bu nedenle buz su üzerinde yüzer. Isı iletimi konusunda kötü bir iletken olan buz, suyu aşağıda yalıtır ve bu suyun sıcaklığının donma noktasının altında kalmasını sağlar. Aslında böyle olması işimize gelir, çünkü en üstten en alta kadar bütün su kütlesi donacak olsa, su içindeki hayat tamamen yok olurdu. Üstelik sıcaklık 0 o C’ın biraz üstüne çıktığında, buz tabakasının üst kısımları erimeye başlamaz. Bunun nedeni buzun bazen erime noktasının üzerindeyken bile yarı kararlı katı halde kalabilmesidir. Bu durum buzun saflık derecesiyle ilgilidir. 

 

Madde Ve Özellikleri

  Boşlukta yer kaplayan,kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde diyoruz.Etrafınızda gördüğünüz hava ,su, canlılar,bitkiler....hepsi birer maddedir.Maddenin özelliklerinden bahsederken,maddeyi ortak ve ayırt edici özelliklerine göre iki başlık altında toplayabiliriz.
3 3 3