Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-28T18:10:49+02:00

SAYFA 18 

Resim 1-Sarkıt, Dikit, Sütun.
Resim 2-Kanyon Vadi.
Resim 3-Traverten(Pamukkale Travertenleri)

Sayfa 21

Sağ üst rrsim-Püskürük Kayaçlar
Sol alt Resim:Tortul Kayaçlar
Sol Üst Resim:Başkalaşım Kayaçlar

Sayfa 21 Bulmaca

1-Karstik şekiller
2-Siyenit
3-Tüf
4-Elmas
5-FizikselT.kayaçlar
6-Tebeşir
7-Kumtaşı
8-Tortul

Sayfa 23

İç püskürük kayaçlar: d,c
Dış püskürük kayaçlar: a
Kimyasal tortul kayaçlar: b,h,f,e
Organik tortul kayaçlar: ç,ğ

Sayfa 24

A. Bölümü

1-Püskürük,Tortul Kayaçlar ve Başkalaşmış Kayaçlar
2- Kalker,Jips,Kaya tuzu,kumtaşı vb.
3-Tüf,bazalt ve andezit gibiiç püskürük kayaçların bulunduğu yerlerde oluşur.
4- Taş kömürü: organik tortul
bazalt: dış püskürük
kalker: kimyasal tortul
granit: iç püskürük
kum taşı: fiziksel tortul
kuvarsit: başkalaşım kayaçlar

B Bölümü

1- Püskürük kayaçlar ……. (iç ve dış püskürük) olmak üzere iki gruba ayrılır.
2- Mermer, ……. (kalker’in) başkalaşmasıyla oluşmuştur.
3- Kömür, …… (bitkilerin) taşlaşmasıyla oluşmuştur.
4- Yer altı mağaraları, kanyon vadiler ve obruklar …….. (Kimyasal Tortul) kayaçların yaygın olduğu yerlerde oluşur.
5- Dış püskürük kayaçların başlıcaları ……………………….. (Bazalt, Tüf ve andezittir).

C Bölümü

1- D
2- D
3- Y
4- D
5- Y
6- Y
7- D
8- D
9- Y
10- D

Ç Bölümü

1- B
2- C
3- A
4- C
5- D
6- C
7- B
8- B
9- B
10- E

10.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya 1.Ünite 2.Bölüm Cevapları (Levhaların Yolculuğu)

Sayfa 27

 

Pembe olan yer: Çekirdek
Turuncu olan yer: Manto
En dış katman: Yer kabuğu

Sayfa 28 (Tartışma) 

Levhalar hareket etmeseydi:
Kıtalar oluşmazdı
Deprem ve fay hatları oluşmazdı
Gayzerler ve ılıcalar oluşmazdı
Okyanuslar oluşmazdı

Sayfa 33

Etkinlik : 5.çıkış

Sayfa 33 Ölçme ve değerlendirme 

A.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.Yer kabuğu neden hareket etmektedir?
Mantodaki konveksiyonel akımlardan dolayı yer kabuğu hareket etmektedir.

2.Levhaların hareketler kaç şekilde gerçekleşmektedir?Adlarını belirtiniz.
Levhaların hareketleri 3 şekilde gerçekleşmektedir.
a.Birbirine yaklaşan levhalar
b.Birbirinden uzaklaşan levhalar
c.Yanal doğrultulu yer değiştiren levhalar.

3.Hangi durumlarda levhalardan biri diğerinin altına dalar?
Yoğunluğu fazla olan levha diğerinin altına dalar.

4.Aktif volkanlara nerelerde rastlanır?Niçin?
Fay hatlarının birleştiği yerlerde ve deprem kuşaklarında rastlanır.Çünkü levhalar hareket ettikçe buralarda tepecikler dağlar vb. oluşur ki bunlara volkan denir.Volkanların altındaki levhalada hareket ettikçe lavlar yüzeye yükselir ki bunlarada aktif volkan denir.

5.Deprem bakımından en az tehlikeli yerler nerelerdir?
Volkanik dağların ve sıcak su kaynaklarının olmadığı yerler deprem bakımından en az tehlikeli yerlerdir.

6.Anadolu’da sık aralıklarla deprem olmasının nedeni nedir?
Fay hatlarının Anadoludan geçmesi sık aralıklarla deprem olmasına neden olur.

7.Levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde hangi doğa olayları gerçekleşmektedir?
Okyanusal levha <—Okyanus ortası sırtlar—> Okyanusal levha
Kıtasal levha<—Deniz tabanları—>Kıtasal levha
Okyanusal Levha<—Volkanik Dağlar—>Kıtasal levha

B.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1.Yer kabuğu levha adı verilen parçalardan oluşur.
2.Levha hareketlerinin nedenleri magmadaki konveksiyonel akımlardan dolayı levhalar magmanın akıcı olan kısmında hareket ederler.
3.Levhaların başlıca hareketleri yaklaşma, uzaklaşma, yanyana zıt yönlere kayma

C.Aşağıdaki ifadelereden doğru olanların başına ”D” , yanlış olanların başına ”Y” yazınız.

1Aktif volkanlara levha sınırlarında rastlanır. (D)
2Yer kabuğu tek parça halindedir. (Y)
3.Levhalar kıtalarda daha incedir. (Y)
4.Okyanısal levhaların çarpıştığı yerlerde bir diğernini altına dalar.(D)
5.Aktif volkanlara yalnızca karalarda rastlanır. (Y)
6.Okyanus tabanlarında faylar görlmez (Y)
7.Sıcak su kaynaklarına daha çok deprem olma olasılığının çok olduğu yerlerde rastlanır. (D)

Sayfa 34

1.A
2.C
3.B ya da D
4.C
5.C
6.E
7.-
8.-
9.B

 Kaynak: http://www.bilgiyuvasi.com/2012-2013-10-sinif-lider-yayincilik-cografya-tum-cevaplari#ixzz2Abvcq5xM

1 5 1