Cevaplar

2012-10-28T18:41:03+02:00

Turfanda mı Turfa mı?” adlı eserden alınan bölümün ilk paragrafında anlatılanları günümüz şartlarında düşünerek yorumlayınız.
Mansur Bey, otelin kapısına geldiği zaman üzerinde yalnızca Fransızca olarak “Hotel d’Amerique” (Hotel dö Amerika) tabelasını gördü. Türkçe yazıdan, rakamdan eser göremedi. Bunun gibi yerleşmiş olduğu odanın eşya ve döşemesini gözden geçirdiği sırada kimi gerekli eşya ile seccadeyi aradıysa da bulamadı.
Firma veya mağaza isimlerinin bazılarının günümüzde de yabancı sözcüklerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bazen ticari kaygılarla bazen de ilgi çekmek için yapılmaktadır. Bu durum dilimizin kirlenmesine neden olmaktadır.

2. Günümüz aydınlarının eğitimde nasıl bir rol üstlendiklerini Tanzimat Dönemi aydınlarıyla karşılaştırarak açıklayınız.
Tanzimat Döneminde aydınlar, yenilik taraftarıdırlar. Eğitimde yapılması düşünülen değişiklikleri desteklemişler, bu değişimlerin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler sunmuşlardır. Ancak ortam yeniliklere tam hazır olmadığından bunda yeteri kadar başarı sağlayamamışlardır. Günümüzdeki aydınlar ise eğitimde daha üst düzey çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitelerde akademik çalışmalar yapan aydınlarımız eğitimle ilgili düşüncelerini birbirleriyle tartışmakta, eğitimle ilgili yapılan değişiklikleri, yenilikleri değerlendirmekte, çeşitli öneriler sunmaktadır. Devlet de aydınların düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır.

Tanzimat Döneminde gazeteciliğe verilen önem, günümüzde geçerliliğini korumakta mıdır? Neden
Gazetecilik, Tanzimat Döneminde olduğu gibi bugün de önemli bir faaliyettir. Tanzimat Döneminde gazetecilik, yapılan yeniliklerle ilgili toplumu bilinçlendirme amacını taşıyordu. Günümüzde gazetecilik daha çok bilgi ve haber paylaşımına yönelik yapılıyor.
4. Tanzimat’la değişen sosyal, siyasi hayat ve bunların edebiyata yansıması konusundaki düşüncelerinizi birkaç paragrafta dile getiriniz.Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra en beğendiğiniz yazıyı sınıf panosuna asınız.

5. Kitabınızdaki metinlerden hareketle edebî eserlerde niçin faydaya önem verildiğini açıklayınız.

6. Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumun eğitilmesi mi, estetik kaygı ve zevk mi önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( Y ) Tanzimat’la birlikte hayatın her alanında kökten değişiklikler olmuştur.
( D ) Edebiyatta Tanzimat, ilk özel Türk gazetesinin yayımlanmasıyla başlamıştır.
( D ) Tanzimat’la birlikte getirilmek istenen yenilikler, Türk aydınlarının dile getirdiği fikirlere dayanır.
( Y) Tanzimat eserleri, toplumun sanat zevkini geliştirmek gayesiyle yazılmıştır.
( Y ) Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri halkın isteği üzerine gerçekleştirilmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren edebî türlerden değildir?
A. Roman B. Makale C. Şiir D. Tiyatro E. Modern hikâye
Cevap C

1 4 1