Cevaplar

2012-10-28T19:03:35+02:00
Açıklama

“Aşağıda verilen kimyasal köklerde belirtilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulun. Kimyasal Kök: CO3-2, SO4-2, PO4-3 MnO4-, NO3-, Cr2O7-2Belirtilen element: C, S, P,Mn, N, Cr” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

Ön Bilgiler

Yükseltgenme basamaklarının sabit veya değişken oluşu ile elektron dizilimi arasındaki ilişki ve iyon kavramı daha önce öğrenilmiş olmalıdır.

0
En İyi Cevap!
2012-10-28T19:03:49+02:00
Yükseltgenme basamağı nedir

Bir atom başka bir atomla birleşik oluştururken kimi zaman elektron alır, verir yada ortak kullanır bu elektron sayısına iseyükseltgenme basamağıadı verilir. Mesela 1, 2 ve 3 a grubu elementleri birleşik oluşturmaya çalışırlarken yani kararlı olma durumuna gelirken genellikle dışarıya elektron verirler bu sırasıyla +1 +2 +3 değerlerini alır. Çünkü 3a grubu metali 3 elementini dışarıya verdiği vakit soygaz haline geçmiş olacaktır.

Geri kalan 4a grubu elementleri ise +4 veya -4, 5a grubu +5 veya -3, 6a grubu +6 veya- 2, 7a grubu ise +7 veya -1 değerliğini alırlar. 8a grubu elementlerini bildiğiniz üzere soygaz oldukları için onlar zaten bileşik oluşturmazlar.

1 5 1