Cevaplar

2015-06-17T10:07:18+03:00
Önerme doğru yada yanlış  ,kesin hüküm bildiren ifadelerdir.
p ,ters p , r gibi sayılarla gösterilir

0
2015-06-17T10:48:04+03:00
Mantık, Arapça «söylemek, konuşmak, dile getirmek» anlamlarına gelen «nutuk» kelimesinden türetilmiş.Köken Eski Yunanca «Logos» sözcüğüne dayalı. Logos da «söz, yasa, düzen, düşünme, ilke» gibi anlamlara gelen bir kelime.Kurucusu Eski Yunanlı filozof Aristoteles (M.Ö. 384-322).Mantık, doğru düşünmenin kuralları ile ilgilenen bir bilgi alan Mantığın özellikleri:Mantık; insanların ne düşündüğü ile değil, nasıl düşünmeleri gerektiği ile ilgilenir; nasıl düşünmek gerektiği ile ilgili kurallar koyar. Bu yönüyle mantık normatif (kural koyucu) bir bilgi alanıdır.Mantık kuralları, düşünmenin içeriğine değil, biçimine yöneliktir (Formel bir bilimdir).tık 0