Cevaplar

2012-10-28T19:39:25+02:00

Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait bir özellik değildir?

A-En dıştaki izohips her zaman kıyı çizgisini gösterir
B-İzohipsin nokta halini aldığı yer zirvedir
C-İzohipslerin sık geçtiği yerlerde eğim fazladır
D-Aynı izohips eğrisi üzerinde her yerde yükselti aynıdır
E-Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır

1 5 1