Cevaplar

2012-10-28T20:07:10+02:00
Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve isim gibi kullanılan biçimi, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb.

 

Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta.
0
2012-10-28T20:07:30+02:00

-mak  ve - mek ekleri mastar ekleridir. gel-mek yap-mak uyu-mak gibi

0