Cevaplar

2016-06-05T08:23:49+03:00
Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer. Edebiyat Malzemeleri: Kalem, Kağıt, Silgi, Daktilo, Klavy 2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir. Resim Malzemeleri: Boya(kalem,suluboya, guaş, yağlı boya, akrilik boya, mum boyası, pastel boya, kök boya), resim defteri, resim kağıdı, kalem, mürekkep, palet, silgi, tuval
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2016-06-05T10:48:53+03:00
Tekemmül ( Yetkinleştiği ) Dönemlerde ise : 
Örnekler ; Çok Çeşit Olmuştur. Bunlar ; Sözgelimi, Ünlü Rönesans Sanatçilari, Yapıtlar, Köprü, Müze, Müzeyi Dolduran Resimler, Şiir, Günümüzün Sanat Eserleri, İnsan Beyni İle Duygularımızın Estetik Beğenisi, Yaratıcı Gücünün Düşünlerin Ortaya Koyduğu Bilim Ve Teknoloji En Üst Seviyeyi Çıkmıştır.
Bilim Ve Teknolojinin En Üst Seviyelerindeki Çağımız Sanatçılarının Sanat Ürünleri Ortaya Çıkmıştır ;
Çağdaş Resim, Roman, Çelik Cam Yapılar, İncecik Kullanılan Eşyalar, Sesin, Işığın, Oyun Gücünün Birleştiği Büyük Sahne Olaylari, Türlü Türlü Tasarimlar.
Güzel Sanat, Güzellik Ve Gözümüzün Zevkine Hitap Eden İlgilenilen Sanatlar İçin Kullanir. Bu Sanat Kelime İlk Kez Fransızca’da Beaux Arts Olarak, Resim Ve Heykel, Baski Gibi Görsel Sanatları Anlatmak İçin Kullanilmiştir.
Güzel Sanatlar Sözcüğü Ortaya Çıkmasında Motivasyon, Resim Ve Heykel Gibi Görsel Sanat Dallarında Ayırmaktı. Burada Kullanilan ” Güzel ” Sanat Eserinin Niteliği Değil, Disiplinin Estetik Bağlantasını Vurgulamak İçin Kullanilmiştir..
Güzel Sanatların İçine, OrtaÇağ Bilgilerin Tarafından 10 Tane Sanat Eklenmiştir. Bunlar ;
1-) Sarf (dilbilgisi),
2-) Nahiv (sözdizimi),
3-) İlmi beyan (güzel konuşma bilimi),
4-) Belagat (güzel konuşma bilimi),
5-) İstatistik
6-) Felsefe,
7-) Musiki,
8-)Matematk
9-) Geometri
10-) İlmi heyet (astronomi)
Lakin Bunlar Çoğu, Bilimler Arasına Girmiş Ve Güzel Sanatlar Olmaktan Gitmiştir.
1 -) Edebiyat : Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 -) Resim : Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.
3 -) Heykel : Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
4 -) Mimarlık : insanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar .camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
5 -) Musiki : Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Musiki, pek çok bölümlere, ayrılır. Musiki bestecilerine musıkişinas denir.
6 -) Tiyatro : Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak, temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
7 -) Dans : Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.

...
Edebiyat: Kalem, Kağıt, Silgi, Daktilo, Klavye

Resim Malzemeleri: Boya(kalem,suluboya, guaş, yağlı boya, akrilik boya, mum boyası, pastel boya, kök boya)
Resim defteri 
Resim kağıdı 
Fırça çeşitleri 
Kalem 
Mürekkep 
Palet 
Silgi 
Tuval (biliyorsundur zaten bunu.)
Heykel Malzemeleri:
Mermer 
Beton 
Betonarme 
Kil 
Kalıp çeşitleri 
Oyma, kırma, kesme vb araçlar 
Mimarlık Malzemeleri:
Mermer 
Beton 
tahta
vb. yapı malzemeleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar 
Müzik Malzemeleri:
Müzik aletleri (her tür var.)
Tiyatro malzemeleri:
Kostüm
sahne
yardımcı araç 
Dekor araçları
Yedek oyuncular.
Dans mazemeleri:
kostüm
müzik 

UMARIM İŞİNE YARAR İYİ DERSLER....
0