Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-28T20:18:59+02:00

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmaları nelerdir?

Böyle bir ortam içinde öncelikle Almanya ile barış antlaşması konusu ele alındı 28
Haziran 1919'da Versailles'de Almanya'ya barış antlaşması imzalatıldı
Daha sonra, Avusturya'yla 10 Eylül 1919'da St Germain Antlaşması, Bulgaristan'la
27 Kasım 1919'da Neuilly Antlaşması, Macaristan'la 4 Haziran 1920'de Trianon Antlaşması,
Osmanlı Devleti'yle de 10 Ağustos 1920'de Sevres Antlaşması imzalandı
Anadolu'da Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı sonunda iki tarafın
eşit biçimde müzakere ederek imzalayacakları 24 Temmuz 1923 tarihli Lausanne
Antlaşması dışındaki bütün bu belgeler barış getirmekten uzaktı Hepsi de yenenlerin
yenilenlere müzakere bile olmaksızın ağır şartları zorla kabul ettirdiği sözde barış
antlaşmalarıydı O nedenle de, yenik ülkelerde güvensizlik ve tepki yaratacaktı
Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarının uluslararası
ilişkileri nasıl etkilediğini tartışınız
Öte yandan, Doğu Avrupa barışının zayıflığı barış antlaşmalarının başka bir yetersizliğiydi
Küçük birçok devletin doğması, azınlık sorunları vb yaratmıştı Üstelik,
Sovyet Devrimi nedeniyle Batı'da kaygı ve güvensizlik yaratmış bulunan Rusya'nın
Doğu Avrupa'daki düzenlemenin dışında kalmış olması da başlıbaşına bir zayıflık
kaynağı doğurmuştu
ABD'nin de Savaş'tan sonra kendi iç sorunlarına dönmesi bu ağır antlaşmaların işlemesini
güçleştirecektir Savaşı ABD'nin girmesiyle kazanabilmiş ve ağır barış antlaşmalarını
ABD'nin varlığıyla imzalatabilmiş Avrupa'nın, ABD olmaksızın "barış"ı
sürdürebilmesi beklenemezdi Nitekim, yaklaşık 20 yıl sonra birincisinden daha da
büyük bir Dünya Savaşı'nın çıkması kaçınılmaz olacaktır
Gerçekten de, 1923-1929 arasındaki bir "nisbi barış dönemi"nden sonra dünya arka
arkaya gelen bunalımlara sürüklenmiştir
Burada, ABD'nin önemi yeniden ortaya çıkmaktadır Şöyle ki, "nisbi barış dönemi"
önemli ölçüde ABD'nin Avrupa'ya açtığı krediler sayesinde yaşanmış, bunalımlar
dönemi de önce ABD'nde ortaya çıkan iktisadi çöküntünün ardından gelmiştir
İşte böyle bir ortamda, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış antlaşmalara
milliyetçi tepkiler daha da güçlenmiştir Esasen Faşizm ve Nazizm gibi ideolojileri
işbaşına getirmiş olan bu tepkiler dünyayı kaçınılmaz bir felakete sürükleyecektir
İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız
"20Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)" adlı kitabın ilgili bölümlerini okuyunuz
 

Kaynak: http://www.forumlord.net/dunya-tarihi-arsivi/98534-birinci-dunya-savasinin-sonunda-imzalanan-baris-antlasmalari-nelerdir.html#ixzz2AcRwaR6e

0