Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-24T14:36:07+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Fetüs veya Embriyo (Cenin)

Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

Anne rahmi içinde geîişip büyüyen çocu*ğa doğumdan önce fetüs veya eski deyi*miyle cenin adı vefiiir. Çocuğun dünyaya gelmesi sırasında birçok devreler vardır. Önce dışı yumurta hücresi olan ovum, er*kek yumurta hücresi ile yeni bir yavru yap*mak üzere birleşip zigot denilen döllenmiş yumurtayı meydana getirir. Daha sonra bu zigotun dölyatağında yuvalanıp bölü*nerek çoğalmaya, gelişmesini tamamlama*ya çalışırken geçirdiği dönemlere tıp di*linde değişik isimler verilmektedir. Gebeîik, 28 gün,gebelik ayı hesobs iie 280 gün yani 10 ay sürmektedir. Gebeliğin ilk 12. haftasında canlının organ taslakları*nın tamamlandığı döneme embriyon, eski adıyla rüşeym denmiştir. Gebeliğin 45. gününde amnios kesesi içinde göbek kordo*nu ile plasentaya bağlanmış 2,5 cm. iik boyuyla embriyo bir virgül şeklinde belir*meye başlar. Kol ve bacaklar henüz tas*lak halindedir. Bu devrede embriyon di*ğer memeli hayvanların embriyonlarından farksızdır.
9. haftada ise baş, boyun, göz, burun ve kulaklar belirgin hale gelmiş ve embriyo insana oenzemeye başlamıştır.
Gebeliğin 3. ayında yani 12. haftada em*briyon artık 9 cm. İik fetüs haline gelmiş*tir. Baş, vücut boyunun yarısı kadar bü*yüktür. Kol ve bacaklar tam şekillenmiş*tir
Dördüncü ayda fetüs 16 om. İik bir bü*yüklüğe ulaşır. Gebeliğin 5. ayına kadar büyümesini geometrik diziye uyan bir hız*la sürdürür. Yani gebelik ayının karesi ile orantılı olarak büyüyen fetüs, örneğin 5. ayda 5- — 25 cm.’ye ulaşır. 
Altıncı aydan sonra fetüsün boyunu öğrenmek isterseK gebelik ayını 5 ile çarp*mamız yeterlidir (Ahlfeld – Harris formülü). Bu formüle göre hesaplanırsa 6 ayhk fetü*sün 30 cm., 7 aylık fetüsün 35 cm., 8 aylık fetüsün 40 cm., 9 aylık fetüsün 45 cm., 10 aylık fetüsün yani yeni doğan çocuğun ise 50 cm. uzunluğunda olduğu kolayca bulu*nur.


ALINTIDIR

2 5 2
2012-09-24T14:36:12+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

hamilelikte bir dönemdir fetüsten sonra bebek doğar

1 2 1