Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-24T14:50:01+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

BİTKİ HÜCRESİNİN YAPISI
Canlı organizmaların en küçük yapı taşlarının hücre olduğu bilinmektedir.Bu birimler organik ve inorganik maddelerden meydana gelmiş,protoplast denilen bir sıvı içermektedir.Protoplazma içerisinde solunum gibi karmaşık bir çok kimyasal olay meydana gelmektedir. çok sayıda hücre bir araya gelerek komplex olarak adlandırdığımız organizmazları oluşturur.
Bitki içerisinde bütün faaliyetler hücreler tarafından yürütülmektedir.Hücrelerin boyutlaro ve şekilleri de yaptıkları işlere göre değişiklik göstermektedir.
Bitki hücreleri selülozdan yapılmış sert bir hücre çeperi ile çevrilidir.Hücre çeperinin altında protoplast mevcuttur.Bir bitki hücresi incelendiğinde genel olarak şu kısımlar ayırt edilir.
1)HÜCRE ÇEPER? 2)KOFUL 3)PROTOPLAZMA
A)Sitoplazma   B)Çekirdek   C)Plastidler
a)Kloroplastlar b)Kromoplastlar c)Levkoplastlar
D)ERGASTİK MADDELER
A)Kristaller
a)Nişasta Taneleri b)Alevron Taneleri c)Yağlar d)Protein Kristalloidleri e)Diğer Bazı Organik Maddeler
BAZI BİTKİ HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ
A) Mutfak Soğanı (Allium Cepa) Hücresinin incelenmesi: Etli yaprakların epidermasında,yani soğan zarı diye bilinen kısımdan yüzeysel bir kesit alınarak bir damla su içerisinde preparat hazırlanır.Hazırlanan preparat mikroskopda incelenir.Hücrelerin her birinde hücre çeperi,stoplazma,çekirdek ve hücre çeperinde basit geçitler ayırt edilebilir.
Soğan Hücresinin mikrosloptaki Görüntüsü
B) Domates (Lycopersicum Esculantum) Hücresinin İncelenmesi: Domates eksokarpı kaldırılıp mezokarptan bir parça etli kısım alınarak preparat hazırlanır.Yalnız lamel üzerine hafifçe bastırarak parçayı yaygın hale getirmek gerekir.Yuvarlak ve farklı büyüklükte hücreler görünecektir.Hücre içerisinde özellikler çekirdeğin etrafına toplanmış çok sayıda kırmızı ve iğ şeklinde kromoplastlar görülmektedir.Bir kromoplast çeşidi olan likopin kristalleri domatese kırmızı rengi vermektedir.
Domates Hücresinin Mikroskoptaki görüntüsü


C) Cladophora sp. Hücresinin incelenmesi: Cladophora şeritsi yeşil bir algdir.Şerit şeklinde olan tallusundan alınan bir parça ile hazırlanan preparatta silindirik yapıda çok sayıda hücre görülmektedir.Silindirik şeklindeki hücreler bol miktarda kloroplast ihtiva etmektedir.Silindirik hücrelerin oluşturduğu yapıda kloroplastlar üzerine pirenoid adı verilen yapılara sıklıkla rastlanmaktadır.
Cladophora sp. hücresinin Mikroskoptaki Göröntüsü


D) Telgraf Çiçeği (Tradescantia sp.) Hücresinin incelenmesi: Yaprağın üst yüzeyinden alınan yüzeysel kesitte çokgen şeklinde hücreler görülmektedir.Hücrenin plazması çok ince olduğundan fark edilmez,ancak çekirdek ve etrafında boncuk tanesi gibi dizili leukoplastlar görülür.
Tadescantia sp. hücresinin mikroskoptaki görüntüsü

1 5 1
2012-09-24T14:59:03+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

 1- Hücre zarının dışında hücre duvarı vardır.
2- Şekilleri genelde köşelidir.                             
3- Plastitleri vardır.                                            
4- Sentrozom bulunmaz.                                   
5- Kofulları büyük ve az sayıdadır.                     
6- Genelde lizozom bulunmaz.                        

1 5 1