Cevaplar

2012-10-28T21:51:20+02:00

1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerden hanisi getirilmelidir?

A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Karabibik-  Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?

A) Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler: İlk edebi  hikaye

B) Recaizade Mahmut Ekrem-Talim-i Edebiyat: İlk edebiyat ders kitabı

C) Namık Kemal-İntibah: İlk romantik roman

D) İbrahim Şinasi-Tahrib-i Harabat: İlk eleştiri

E) Nabizade Nazım-Karabibik: İlk realist roman

 

3. Tanzimat döneminin Türkçe bakımından en başarılı ve Türk Moliere'i olarak tanınan ismidir. Dili son derece sade olan yazarın tiyatroları da teknik bakımdan döne­min en güçlü eserleri arasındaki Kırk Yalan,Evhami,Çöpatan, Yalan Tükendi tiyatro eserleridir.

Yukanda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ali Suavi

B)Feraizcizade Şakir

C Ahmet Vefik Paşa

D) Şemsettin Sami

E) Ziya Paşa

4. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirme­si yanlıştır.

A) İbrahim Şinasi-Mustafa Reşit Paşa Kasidesi

B) Ziya Paşa-Felatun Beyle Rakım Efendi

C) Ahmet Mithat Efendi-Ltaif-i Rivayet

D) Abdülhak Hamit Tarhan-O Belde

E) Nabizade Nazım-Karabibik

 

5. Yeni edebiyatın öncülerindendir. Dönemin sanatçıları romantizmin etkisinde kalsa da o, klasisizmden etkilenmiştir. Gazeteciliğiyle tanınsa da şiir, tiyatro, inceleme, eleştiri gibi türlerde yapıt vermiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Namık Kemal

C Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) İbrahim Şinasi

0
2012-10-28T21:52:08+02:00

1.   Şinasi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)  Fransızcadan çevirdiği bazı şiirleri Tercüme-i Manzume adlı kitapta toplamıştır.

B)  Batılı anlamda ilk yerli tiyatronun yazarıdır.

C) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini "Şiir ve İnşa" makalesinde ifade etmiştir.

D) İlk şiir çevirileri, ilk fabl örnekleri, ilk edebi tiyatro, ilk makale vb. ona aittir.

E)  Devrimci kişiliği ve eğitici, hukukçu özelliğiyle klasisizmden etkilenmiştir.

 

 

ÇÖZÜM

Şinasi, Tanzimat edebiyatının kurucusu sayılır.  "İlk"lerin pek çoğu ona aittir. Sorunun A, B, D, E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur.

Yanıt: C

 

 

 

 

2.   Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

 

A)  Ziya Paşa - Şiir ve İnşa

B)  Ahmet Mithat Efendi  -  Felatun  Beyle  Rakım Efendi

C) Samipaşazade Sezai - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

D) Tevfik Fikret - Rubab-ı Şikeste

E)  Ahmet Haşim - Gurabahane-i Laklakan

 

 

ÇÖZÜM

"Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" Şemsettin Sami'nin yapıtıdır. Bu yapıt bizde ilk yerli roman denemesidir. Büyük ölçüde halk hikâyesi geleneğinin izlerini de taşır.  Buna göre C'deki eşleme yanlıştır.

Yanıt: C

0