Cevaplar

2012-10-28T23:19:51+02:00

teknoloji :Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan bilgi, uygulama bilimi. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.  Teknolojinin Latince karşılığı "Technoslogos" dur, "techne" yapmak, "logos"  da bilmek anlamına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için gerekli olan bilgi ve yeteneği ifade etmektedir

tasarım :Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim:

Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz.  Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker.  Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.

Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima  birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.

Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.

Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-28T23:19:53+02:00

v

Teknoloji:

Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Teknoloji bir şeyleri yapmanın yoludur. Yani bilimin daha çok uygulama alanıdır. Taş devrinde balta, daha sonra ateş, ok, tekerlek… Aya seyahat, kalp nakli, diş macunu ,mikroçipler…Günlük hayatta kullandığımız ve aklımıza gelen her şey…

Tasarım:

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Tasarım bir kurgudur, zihinde canlandırdığımızı kâğıda çizme yâda gerçekleştirme eylemidir. İçtiğimiz pet şişeden kullandığımız eşyalara kadar yaşantımızın her alanında karşımıza çıkar. Tutuğunuz bardaktan, kullandığınız bilgisayara, yazdığımız kalemden, oturduğunuz sandalyeye, yürüdüğünüz yoldan, çıktığımız merdivene kullandığınız asansöre kadar hayatımız içerisinde ki her nesne tasarım anlamına gelmektedir.

Tasarım hayalle başlar…

0