Cevaplar

2012-09-24T14:53:16+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

mesela amip olabilir çünkü amip tek hücrre kendidir

2 3 2
2012-09-24T14:53:28+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Bölünmez Doku Hücreleri - Bölünmez Doku nedir

Bölünmez Doku Hücreleri mitozla bölünmeyen dokudur Bölünür dokunun görev yönüyle farklılaşmasıyla oluşur Hücrelerinin çeperleri kalın, çekirdekleri küçük ve sitoplazmaları azdır Bitkideki görevlerine göre 5 çeşidi bulunura Koruyucu doku : Bitki organlarının dış yüzeyini örter Bitkiyi sıcaklık, su kaybı, mikrop, basınç gibi dış etkilerden korur Bulunduğu yere göre tek ya da çok katlı olabilir Klorofil taşımadıkları için fotosentez yapmazlar Bitkilerde bulunan koruyucu dokular;
İç dokuları dış etkilerden korurlar
Yaprakların su kaybını azaltırlar
Köklerin topraktan su emmesini sağlarlar
Yapraklardaki gözeneklerin oluşmasını sağlarlar
Gövde çevresindeki mantar tabakasını oluştururlar b Temel doku (Parankima) : Bağlayıcı bir doku olup diğer dokuların çevresini doldururlar Bütün dokuların birleşmesini sağlarlar Yapı ve görevlerine göre çeşitleri bulunur Bitkide bulunan temel dokular;
Fotosentezle bezin üretilmesini sağlarlar
Bitkide besin ve su depolanmasını sağlarlar
Bitkide hava iletimini ve depolanmasını sağlarlar
Dokularla iletim boruları arasında madde alış verişini sağlarlar c İletim doku (Damarlar) : Bitkisel dokular arasında besin, su ve mineral iletimini sağlar Gelişmiş yapılı, büyük bitkilerde bulunur Taşıdığı maddeye göre 2 çeşidi kullanılır
Odun boruları : Kökten gövdeye doğru su ve erimiş minerallerin taşınmasını sağlar
Soymuk boruları : Kök ve gövde arasında protein, yağ,şeker ve vitaminlerin çift yönlü iletimini sağlar d Destek doku : Bitkinin iskelet yapısını oluşturur Bitki organ ve vücuduna desteklik sağlar Özellik ve yapısına göre farklı hücrelerden oluşur Bitkilerde bulunan destek dokular;
Bitki kök ve gövdesinin dik durmasını sağlar
Dal ve yaprakların esnek olmasını sağlar
Ayva, armut, ceviz ve fındık gibi yapılara direnç kazandırır e Salgı dokusu : Hücrelerindeki golgi organeli yardımıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu maddeleri salgılar Bitkilerde bulunan salgı dokular;
Çiçeklerdeki koku maddelerini üretir
Böcekleri sindiren sıvıyı üretir
Bitkideki reçine gibi antiseptik maddeleri üretir
Bitkide büyüme ve gelişmeyi sağlayan hormonları üretirALINTIDIR

1 5 1