Cevaplar

2012-10-29T09:00:19+02:00

Onaylanmış Cevap

Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılanetkinlik, çalışma 
Örnek: İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık 
Bir değer yaratan emek. 
Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev 
Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü. 
Kamu yararına yapılan işler. 
Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. 
Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek 
İş yeri yani EMEK HARCAMAK.

2 3 2
2012-10-29T09:01:13+02:00

Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılanetkinlik, çalışma 
Örnek: İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık 
Bir değer yaratan emek. 
Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev 
Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü. 
Kamu yararına yapılan işler. 
Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. 
Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek 
İş yeri

1 1 1