Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T10:06:40+02:00

“Gerunds ve İnfinitives” ler, Türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. İngilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler. 
1.) Gerund (speaking, going gibi)

e.g. I like swimming. 
2.) Infinitive (to speak, to go gibi)

e.g. I want to swim 
3.) Bare infinitive (Yalın mastar) (speak, go gibi)

e.g. He made me cry. 
“Öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, İngilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekilden biri ile ifade edilebilir. Bu bir sistemdir, kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde uygun olan şekliyle cümle yazılır. 
İngilizce'de, cümlede çekimsiz bir fiil denince “Gerunds ve İnfinitives” olmak üzere iki kullanım akla gelir. Bu durumda biri diğeri için altarnatif konumundadır. Yani eğer cümlede gerund kullanılmıyorsa, onun alternatifi olan infinitive’e gidilir. Bu özellik olduğu için bir konunun iyi bilinmesi, alternatifinin de çözülebilmesi anlamına gelir. 

● GERUNDS 
Gerund” isim fiil (verbal noun) demektir. Bir fiilin –ing almış biçimidir. “Gerund” lar, bir fiil ve bir isim özelliği taşırlar. Cümlede isim veya zamir olarak kullanılırlar. Basit olarak eğer cümlede iki tane fiil kullanılıyorsa ikinci fiil ya -ing takısı alır, ya başına "to" gelir ya da yalın haliyle kullanılır. Hangi fiilden sonra fiilin -ing takısıyla geleceğini, veya infinitive olarak geleceğini öğrenmenin tek yolu fiilleri ezberlemektir. Çünkü herhangi bir mantık çerçevesinde yapılmamaktadır.


Bazı Fiillerden Sonra Gerund Kullanılır
. Bu fiillerin sayısı yaklaşık 40 civarındadır. Bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse, “gerund” olmak zorundadır. Bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur. Aşağıda bu fiilerden en çok kullanılanları verilmiştir. Bu fiiller, yüklem olarak kullanıldığında ve sonrasında çekilmemiş bir fiil geldiğinde bu mutlaka “gerund” olmalıdır. 
Avoid: kaçınmak, sakınmak 
Understant: anlamak 
Consider: düşünmek 
Admit: kabul etmek, itiraf etmek 
Anticipate: sezinlemek 
Appreciate: taktiretmek 
Enjoy: hoşlanmak 
Mind: aldırmak, umursamak, umurunda olmak 
Postpone: ertelemek 
Delay: ertelemek 
Defer: ertelemek 
Put off: ertelemek 
Forgive: bağışlamak, affetmek 
Pardon: bağışlamak, affetmek 
Excuse: bağışlamak, affetmek 
Hate: nefret etmek 
Detest: nefret etmek 
Abhor: nefret etmek 
Like / dislike: sevmek / sevmemek 
Complain: şikayet etmek 
Understand: anlamak 
EXAMPLES 
You could have avoided hurting him. (Onu incitmekten kaçınmış olabilirdin veya kaçınabilirdin.) 
She considers moving away. (O taşınmayı düşünüyor.) 
He hates getting up early. (O erken kalkmaktan nefret eder.) 
The thief admitted stealing the money. (Hırsız parayı çaldığını itiraf etti.)


● INFINITIVES
 
Çekimsiz fiilin kullanıldığı üç yapıdan biri de Infinitives’lerdir. Mastar hareketlerinde Infinitives’lerden faydalanılır. 

Hemen sonrasında Infinitive alan fiillerin sayısı yaklaşık 10–15 tanedir. Burada en önemlilerinden birkaç örnek verilecektir. Bu gruba giren fiiller liste halinde aşğıda sunulmuştur. Bu yapıda, yüklemden hemen sonra Infinitive geldiği için hem yüklemin hem de Infinitive'in öznesi aynıdır. 

Appear- Seem- Look: Görünmek 
Can afford: Gücü yetmek 
Claim: İdda etmek 
Consent: ...e razı olmak 
Decide: karar vermek 
Demand: İstemek, talep etmek 
Deserve: Hak etmek, layık olmak 
Happen: Tesadüfen ...mek 
Hasitate: Tereddüt etmek 
Hope: Ummak, ümit etmek 
Learn (How): Öğrenmek 
Know (how): Bilmek, tanımak 
Offer: Teklif etmek 
Plan: Planlamak 
Prepare: Hazırlamak 
Promise: Vaat etmek
Pretend: Gibi davranmak 
Refuse: Red etmek 
Resolve: Karar vermek 
Seek- Try- Strive: ...meye çalışmak 
Tend: Eğiliminde olmak 
Threaten: Tehdit etmek 
Undertake: Üstlenmek 
Would love: Seve seve...mek 
Condescend: Tenezzül etmek 
EXAMPLES 
hope to go there. (Oraya gitmeyi ümit ediyorum.)

He pretends to be a beggar. (Bir dilenci gibi davranıyor.)

would love to go to that party. (O partiye gitmeyi çok isterdim.)

0
2012-10-29T10:18:03+02:00

Gerunds ve İnfinitives” ler, Türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. İngilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler. 
1.) Gerund (speaking, going gibi)

e.g. I like swimming. 
2.) Infinitive (to speak, to go gibi)

e.g. I want to swim 
3.) Bare infinitive (Yalın mastar) (speak, go gibi)

e.g. He made me cry. 
“Öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, İngilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekilden biri ile ifade edilebilir. Bu bir sistemdir, kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde uygun olan şekliyle cümle yazılır. 
İngilizce'de, cümlede çekimsiz bir fiil denince “Gerunds ve İnfinitives” olmak üzere iki kullanım akla gelir. Bu durumda biri diğeri için altarnatif konumundadır. Yani eğer cümlede gerund kullanılmıyorsa, onun alternatifi olan infinitive’e gidilir. Bu özellik olduğu için bir konunun iyi bilinmesi, alternatifinin de çözülebilmesi anlamına gelir. 

● GERUNDS 
Gerund” isim fiil (verbal noun) demektir. Bir fiilin –ing almış biçimidir. “Gerund” lar, bir fiil ve bir isim özelliği taşırlar. Cümlede isim veya zamir olarak kullanılırlar. Basit olarak eğer cümlede iki tane fiil kullanılıyorsa ikinci fiil ya -ing takısı alır, ya başına "to" gelir ya da yalın haliyle kullanılır. Hangi fiilden sonra fiilin -ing takısıyla geleceğini, veya infinitive olarak geleceğini öğrenmenin tek yolu fiilleri ezberlemektir. Çünkü herhangi bir mantık çerçevesinde yapılmamaktadır.


Bazı Fiillerden Sonra Gerund Kullanılır
. Bu fiillerin sayısı yaklaşık 40 civarındadır. Bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse, “gerund” olmak zorundadır. Bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur. Aşağıda bu fiilerden en çok kullanılanları verilmiştir. Bu fiiller, yüklem olarak kullanıldığında ve sonrasında çekilmemiş bir fiil geldiğinde bu mutlaka “gerund” olmalıdır. 
Avoid: kaçınmak, sakınmak 
Understant: anlamak 
Consider: düşünmek 
Admit: kabul etmek, itiraf etmek 
Anticipate: sezinlemek 
Appreciate: taktiretmek 
Enjoy: hoşlanmak 
Mind: aldırmak, umursamak, umurunda olmak 
Postpone: ertelemek 
Delay: ertelemek 
Defer: ertelemek 
Put off: ertelemek 
Forgive: bağışlamak, affetmek 
Pardon: bağışlamak, affetmek 
Excuse: bağışlamak, affetmek 
Hate: nefret etmek 
Detest: nefret etmek 
Abhor: nefret etmek 
Like / dislike: sevmek / sevmemek 
Complain: şikayet etmek 
Understand: anlamak 
EXAMPLES 
You could have avoided hurting him. (Onu incitmekten kaçınmış olabilirdin veya kaçınabilirdin.) 
She considers moving away. (O taşınmayı düşünüyor.) 
He hates getting up early. (O erken kalkmaktan nefret eder.) 
The thief admitted stealing the money. (Hırsız parayı çaldığını itiraf etti.)


● INFINITIVES
 
Çekimsiz fiilin kullanıldığı üç yapıdan biri de Infinitives’lerdir. Mastar hareketlerinde Infinitives’lerden faydalanılır. 

Hemen sonrasında Infinitive alan fiillerin sayısı yaklaşık 10–15 tanedir. Burada en önemlilerinden birkaç örnek verilecektir. Bu gruba giren fiiller liste halinde aşğıda sunulmuştur. Bu yapıda, yüklemden hemen sonra Infinitive geldiği için hem yüklemin hem de Infinitive'in öznesi aynıdır. 

Appear- Seem- Look: Görünmek 
Can afford: Gücü yetmek 
Claim: İdda etmek 
Consent: ...e razı olmak 
Decide: karar vermek 
Demand: İstemek, talep etmek 
Deserve: Hak etmek, layık olmak 
Happen: Tesadüfen ...mek 
Hasitate: Tereddüt etmek 
Hope: Ummak, ümit etmek 
Learn (How): Öğrenmek 
Know (how): Bilmek, tanımak 
Offer: Teklif etmek 
Plan: Planlamak 
Prepare: Hazırlamak 
Promise: Vaat etmek
Pretend: Gibi davranmak 
Refuse: Red etmek 
Resolve: Karar vermek 
Seek- Try- Strive: ...meye çalışmak 
Tend: Eğiliminde olmak 
Threaten: Tehdit etmek 
Undertake: Üstlenmek 
Would love: Seve seve...mek 
Condescend: Tenezzül etmek 
EXAMPLES 
hope to go there. (Oraya gitmeyi ümit ediyorum.)

He pretends to be a beggar. (Bir dilenci gibi davranıyor.)

would love to go to that party. (O partiye gitmeyi çok isterdim.)

0