Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T10:39:03+02:00

TANZİMAT DÖNEMİ VE SONRASI DEĞİŞEN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

*1727 yılında matbaa Osmanlı devletine getirildi.Bununla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısında , çeşitli dallarda 1687 kitap basılmış durumdaydı.Matbaa sayesinde çok çeşitli kitaplar basıldı.Ve çok sayıda eser Türkçeye çevrildi.Tüm bunlar ülkede okur yazar sayısının artmasına ve kültür yaşamının gelişmesine katkıda bulundu.

*19.yüzyılın basın hayatının ilk gazetesi , 2.Mahmut zamanında çıkarılan Takvim-i Vekayidir.1840ta Ceride-i Havadis , 1860ta Tercüman-ı Ahval , 1862de Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel gazete olan Tasvir-i Efkar , 1866da Filip efendi tarafından yayımlanan ilk dergi , 1862de Münif Paşa tarafından ilk resimli Türk dergisi olan Mirat çıkarıldı.

*Matbaada ilk olarak Vakunlu Lügatı adındaki Arapça Türkçe sözlük basıldı.

*Edebiyatımıza ilk kez roman , tiyatro , makale , hikaye,anı,sohbet,deneme,röportaj vb. türler girdi.

*2.Mahmut , Mehtername nin varlığına son vererek , Avrupadan getirdiği Danizettiye askeri bando kurdurttu.

*Kase,ibrik,benekli,meyveli cami ve köşk tasvirleri bu eşyalarda çoğunlukla yer aldı.

*19.yüzyılda geleneksel Osmanlı mimarisinden tamamen uzaklaşıldı. Avrupadan alınan Barok tarzı mimari egemen oldu.

*19.yüzyılda,geleneksel Osmanlı halkı için yeni bir eğlence anlayışı olarak tiyatro ortaya çıktı.İstanbulun başlıca eğlence merkezlerinden biri olan Şehzadebaşındaki tiyatrolar halkın büyük ilgi gösterdiği yerler haline geldi.Tiyatroda oynayan ilk oyun,Şinasinin Şair Evlenmesi olmuştur.Bu dönemde kurulan tiyatrolardan biri de tuluat tiyatrosu idi.Bu tiyatro , batı etkisindeki tiyatro ile orta oyunun birleşmesinden meydana gelmişti.

*Bu dönemde Boğaz kıyılarında ve Göksuda sandal gezileri , ayrı bir eğlence olarak halkın yaşamında yer aldı.

*Kahvehanelerde bulunan kerevetlerin yerini iskemleler almış , ortada bulunan havuz kaldırılarak yerine çeşitli tiyatro gruplarının temsil verdikleri küçük bir sahne yerleştirilmiştir.

*Kahvehane duvarlarına asılan dinsel içerikli resimler yerine , hürriyet kavramlarının veya müttefik devletlerin imparatorlarının portreleri asıldı.

*Köşk-konak yaşamı 19.yüzyılda ağırlığını daha çok hissettirmeye başladı. Zengin aileler , geleneksel yaşantıdan sıyrılıp zamanın daha farklı biçimlerde tüketmeye yöneldiler.Bunun doğal sonucu olarak da adına gece yaşamı diyebileceğimiz bir modern eğlence kültürü gelişti.

0