a) Periyotlu çizgeyi tanımlayarak, yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru hangi özelliklerin nasıl değiştiğini yazınız. Bir kroki halinde çizerek grup ve periyot numaralarını gösteriniz.

b) Periyodik çizgeyi kroki olarak kabaca çiziniz, alkali metaller, toprak alkali metaller, halojenürleri soy gazlar, aktinitler ve lantanitleri bu kroki üzerinde gösteriniz.

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-06-19T09:55:32+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Devir, tam bir devir, bir devrin müddeti                                                               Devre Belirli bir sürenin sonu Bir gezegenin güneş etrafındaki devir süresi Jeol Periyot, dönem, çağ, devir, süre, ders saati, devre, nokta, aybaşı, adet, regl, dönüm [ast.], tam cümle (yan cümlecikli)                                                          Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot  Örnek: Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı. B. Felek Dönme, dönüş. Aktarılma. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Dolaşma. Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem. Bk. dönem Jeolojik zamanlarda bir çağın alt bölümü. Örnek: Jura devri, Mezozoik çağın bir alt bölümüdür. Periyot. Kendine özgü bir özellik taşıyan bir zaman parçası, periyot, dönem.

0