Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-24T15:24:13+03:00

Atatürkün İletişime Verdiği ÖnemAtatürk;“ Türk milletinin sağlam bir fikre sahip olması gerekir. Bütün çabaların, Türk kamuoyunun gerçeği anlamasına ve duymasına yönelik olduğu millete anlatılmalıdır. Ancak o şekilde millet, günlük fikirlere, sahte ve yanıltıcı sözlere asla önem vermeyecek bir olgunluğa erişebilir” diyerek basının ne kadar önemli bir kitle iletişim aracı olduğu gerçeğini vurguluyordu.

Atatürk’ün milli mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yaptığı çalışmalar: - 4 Eylül 1919 – İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması - 10 Ocak 1920 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması - 6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması - 7 Ekim 1920 – Ceride-i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması - 1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması - 1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi - 6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması - 18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

0
2012-09-24T15:39:57+03:00

- 4 Eylül 1919 – İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
- 10 Ocak 1920 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
- 6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması
- 7 Ekim 1920 – Ceride-i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması
- 1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması
- 1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
- 6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
- 18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

0