Cevaplar

2012-10-29T13:46:28+02:00

üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle ( düzlem parçasına) üçgen denir. Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir. Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır. Üçgenin çevresi toplamı a+b+c'dir. Dörtgenler 1-) ParalelKenar Dörtgen Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. [AB] // [DC] [AD] // [BC] |AB| = |DC| |AD| = |BC| Paralelkenarda karşılıklı açılar eş, komşu açılar bütünlerdir. |AE| = |EC| |DE| = |EB| 2-) Eşkenar Dörtgen; -Dört kenarı birbirine eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. -Paralelkenar için geçerli olan bütün özellikler eşkenar dörtgen için de geçerlidir. -Bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan, alanı;A(ABCD)=a.h (bir kenar uzunluğunun yükseklikle çarpımı.) -Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser. -Eşkenar dörtgenin köşegenleri aynı zamanda açıortay doğrularıdır. 3-) Kare; -Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir. -Bir kenar uzunluğu a olan karenin alanı;A(ABCD)=a2 dir. -Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir. -Karenin çevresi=4a 4-) Dikdörtgen; -Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. -Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip ol...

0