Cevaplar

2012-10-29T13:18:10+02:00


Küresel ısınma nedir? 
Dünya üzerindeki zararları nelerdir?

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. 
Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. Bilimadamlarına göre işte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. 1860’tan günümüze kadar tutulan kayıtlar, ortalama küresel sıcaklığın 0.5 ila 0.8 derece kadar artığını gösteriyor.

Bilimadamları son 50 yıldaki sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde farkedilebilir etkileri olduğu görüşünde.
Üstelik artık geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşılıyor.
Hiçbir önlem alınmazsa bu yüzyıl sonunda küresel sıcaklığın ortalama 2 derece artacağı tahmin ediliyor.

2007’nin de dünya genelinde kayıtların tutulmaya başlandığı son 150 yıllık dönem içinde en sıcak yıl olabileceği öngörüsü var.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T13:20:29+02:00

nsanlar tarafından atmosfere bırakılan gazların meydana getirdiği sera etkisi sonucunda dünya yüzeyindeki sıcaklığın artmasına Küresel Isınma denir. Böylece atmosferin üst bölümünün yani stratosferin soğumasına, alttaki troposferin ise ısınmasına yol açıyor.

Küresel Isınma Zararları Nelerdir?

Küresel ısınma ile Dünya’daki buzulları eriyor ve bu erimeler sonucu okyanuslardaki tuz oranı azalıyor. Okyanuslardaki tuz oranının ideal olduğunda dünya için önemli olan akıntılar devam ediyor fakat tuz oranı düştükçe bu akıntılarda yok oluyor. Buda dünyayı tehdit ediyor. Küresel ısınmadan dolayı atmosfer ve okyanusların sıcaklıkları artmaktadır. En son ölçülen değer ise şudur; Dünyanın atmosfere en yakın yüzeyinin sıcaklığı 0.6 °C arttığı ortaya çıkmıştır. Bunun atmosfere bırakılan sera gazlarının neden olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca atmosfere bırakılan karbondioksit, su buharı, metan v.b. zararlı gazlar da atmosferin ısınmasına neden olan diğer faktörler. Dünyaya gelen güneş enerjisinin yaklaşık %70’i, tekrar uzaya gönderiliyor. Fakat bazı güneştengelen bazı ışınlar sera gazları tarafından tutulduğu için atmosferin ısınmasına neden oluyor. Küresel ısınmadan dolayı birçok hayvanın nesli tükenmek üzere. Küresel Isınmayı durdurmak insanların yani bizlerin elinde.

0