Cevaplar

2012-10-29T13:48:06+02:00

Mekanik: Fiziğin kuvvet ve hareketle ilgilenen dalıdır Cisimlerin nasıl hareket ettiğini, nasıl etkileştiklerini inceler

Optik: Fizik: biliminin ışık ve ışık olayları ile ilgilenen bir daldır Işığın kırılmasını, yansımasını, ışığın doğasını, kısaca ışıkla ilgili olayların tümünü inceleyen alt alandır

Katı Hal Fiziği: Katı ve yoğun haldeki maddelerin manyetik, elektriksel, esneklik ve vb özelliklerini inceleyen fiziğin alt bilim dallarından biridir

Elektrik:
 Fiziğin elektrikle ilgili alt alanıdır Elektrik enerjisinin oluşumunu, elektirik enerjisini, elektriklenme gibi konular üzerinde çalışır

Termodinamik: Fiziğin ısı ve iş bağıntılarıyla ilgilenen dalıdır Enerjinin madde içinde yayılımını ve iletimini incelemek termodinamiğin ilgilendiği alandır

Manyetizma:
 Aslında mıknatıslık olarak adlandırılır Mıknatısların pek çok özelliği fen konuları içinde yer alır Manyetik maddeler, manyetik alanlar vb konular manyetizmanın çalışma alanlarındandır

Atom Fiziği:
 Atomların yapısını oluşturan parçacıkları ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen fiziğin alt alanıdır

Nükleer Fizik: Atom çekirdeğinin yapısını ve nasıl ışıma yaptığını inceleyen bilim dalıdır.

0
2012-10-29T13:49:23+02:00

1) Mekanik Fiziği : Evrenin hareketlerini , kuvvet hareket, ilişkisini cisimlerin durgunluk şartlarını ve Güneş sistemini inceleyen fizik dalıdır. Klasik Fizik ve ya Newton fiziği de denilebilir.  

2) Elektrik Fiziği : Elektrik yükünü elektrik yükünün hareketiyle oluşan elektirk akımını yükün hareketsiz durumu, potansiyeli inceleyen fizik dalıdır
  3) Manyetizma Fiziği : DemirNikelKobalt gibi maddeleri çeken cisimleri , mıknatısın çevresinde oluşanmanyetik alanmanyetik kuvvet ve bunların etkileşimlerini inceleyen fizik dalıdır.

4) Atom Fiziği : Maddenin yapısını oluşturan atomları ve atomlar arası ilişkileri inceleyen fizik dalıdır. Bu incelemeyi yaparken maddenin yoğurduğu veya saldığı elektro manyetik ışımaları inceleyenspektrometreden faydalanır.
5) Termo Dinamik : Fizik olaylarının oluşum şartlarını enerjiyi enerji değişimlerini, enerji aktarımlarını, enerji dönüşümlerini, ısı, sıcaklık, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.  

6) Optik : Işığın yapısını, kırılma, yansıma, kırınım, girişim olaylarını inceler. Mercek, dürbün, mikroskop, teleskop yapımlarında optikten dalından yararlanılır.   7) Nükleer Fizik : Atom çekirdeğindeki olayları çekirdeklerde bulunan nötron ve protonları bir arada tutannükleer kuvvetleri, çekirdeğin saldığı ışımaları ve bunların etkilerini inceleyen daldır.
8) Katı Hal Fiziği : Çok sert ve şekil değiştiremez maddelerle ilgilenir. Bu maddeleri elektrik, manyetik, optik, esneklik özelliklerini araştırır. Özellikle kristal yapıların nasıl oluştuğunu ve bu yapılarda atom dizilişini inceler.

0