Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T14:18:12+02:00

Sürekli olarak kendini tekrar eden harekete Harmonik Hareket denir. Yukarıdaki cisim sürekli belli bir aralıkta hareket edip geçtiği konumları düzenli olarak tekar eder. Dairesel hareket de aynı zamanda basit harmonik harekettir. Yayın ucunda salınan kütle, sarkaç, su dalgaları harmonik harekete örnektir.

Aşağıda düzgün dairesel hareket yapan bir cismin gölgesinin yaptığı basit harmonik hareket görülüyor. Gölgenin hareketi cismin hareketinin yatay izdüşümü olduğundan, cisme ait vektörel niceliklerin yatay bileşenleri gölgenin vektörel niceliklerini verir. Mesela, cismin konum vektörünün yatay bileşeni gölgenin konum vektörüdür. Benzer şekilde, cismin hız vektörünün yatay bileşeni gölgenin hız vektörüdür. Bu mantıkla dairesel hareketin formüllerinden basit harmonik hareketin formülleri çıkarılabilirçok fazlaydı gerisi bu linkte http://www.lisefizik.com/lise3/harmonik.htm

0
2012-10-29T14:18:19+02:00

Basit harmonik hareket, geri çağırıcı kuvvet ile doğru orantılı olarak yer değiştiren periyodik bir hareket türüdür.[1]

Düzgün dairesel hareket yapan cismin kendi çapı üzerindeki izdüşümünün yaptığı hareket, basit harmonik harekettir. Yandaki şekilde yay sarkacının ucundaki kızmızı kutunun ortasındaki yeşil nokta, sarkacın sağ tarafında dairesel hareket yapmakta olan yeşil noktanın "Position" eksenine düşen izdüşümüdür

Geri çağırıcı kuvvet

Formülü:[1]

Geri çağırıcı ivme

Formülü:[1]

Hız x:uzanım, v:hız, a:ivme

Formülü:[1]


Burada;

"": Geri çağırıcıkuvvet, Newton biriminde.

"": Açısal hız, biriminde.

"": Kütle, Kilogram biriminde.

"": Uzanım, Metre biriminde.

"": Geri çağırıcı İvme, biriminde.

"": Hız, biriminde.

"": Genlik, Metre biriminde.[1]

0