Cevaplar

2012-09-24T15:39:07+03:00

COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ
Coğrafya, geo (yer) ve graphein (tasvir) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve yer tasviri anlamındadır.
Coğrafya; yer yüzünü meydana getiren doğal ortamların oluşumunu, dağılışını, bunlarla insan toplulukları arasındaki karşılıklı ilişkileri ve sonuçları araştıran bir bilimdir. Coğrafyanın 3 ana ilkesi vardır: 
1. Nedensellik ilkesi
2. Dağılış ilkesi
3. Karşılıklı ilişki ilkesi

Coğrafyanın Yardımcı Alanları

1. Astronomi: Uzay bilimi
2. Jeoloji :Yer bilimi
3. Hidroloji : Su bilimi
4. Meteoroloji : Hava bilimi
5. Kartoğrafya : Harita bilimi
6. Zooloji : Hayvan bilimi
7. Botanik : Bitki bilimi

Coğrafyanın Bölümleri

1. Genel Coğrafya : Fiziki, beşeri ve ekonomik olayların her birini yeryüzünün bütününde ayrı ayrı ele alır. Örneğin; yer yüzünde nüfus, dünyada tarım ve hayvancılık... Genel coğrafya 2’ye ayrılır:
a. Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri, okyanuslar, denizler, akarsular, iklim, bitki örtüsü ve hayvanları inceler.
b. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya : İnsan toplulukları, nüfus ve yerleşme özellikleri, insanların yaptığı ekonomik faaliyetler ile bunların dağılışını inceler. 
2. Yerel Coğrafya : Coğrafi olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını; bir yöre, ülke veya bölge dahilinde inceler. Örneğin Mısır’da nüfusun dağılışı, Türkiye fiziki coğrafyası...

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-24T15:39:42+03:00

COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ Coğrafya, geo (yer) ve graphein (tasvir) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve yer tasviri anlamındadır. Coğrafya; yer yüzünü meydana getiren doğal ortamların oluşumunu, dağılışını, bunlarla insan toplulukları arasındaki karşılıklı ilişkileri ve sonuçları araştıran bir bilimdir. Coğrafyanın 3 ana ilkesi vardır: 1.Nedensellik ilkesi 2.Dağılış ilkesi 3.Karşılıklı ilişki ilkesi
Coğrafyanın Yardımcı Alanları
1.Astronomi: Uzay bilimi 2.Jeoloji :Yer bilimi 3.Hidroloji : Su bilimi 4.Meteoroloji : Hava bilimi 5.Kartoğrafya : Harita bilimi 6.Zooloji : Hayvan bilimi 7.Botanik : Bitki bilimi
Coğrafyanın Bölümleri
1. Genel Coğrafya : Fiziki, beşeri ve ekonomik olayların her birini yeryüzünün bütününde ayrı ayrı ele alır. Örneğin; yer yüzünde nüfus, dünyada tarım ve hayvancılık... Genel coğrafya 2’ye ayrılır: a.Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri, okyanuslar, denizler, akarsular, iklim, bitki örtüsü ve hayvanları inceler. b.Beşeri ve Ekonomik Coğrafya : İnsan toplulukları, nüfus ve yerleşme özellikleri, insanların yaptığı ekonomik faaliyetler ile bunların dağılışını inceler. 2. Yerel Coğrafya : Coğrafi olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını; bir yöre, ülke veya bölge dahilinde inceler. Örneğin Mısır’da nüfusun dağılışı, Türkiye fiziki coğrafyası...
EVREN VE DÜNYA
            Uzay : Dünyamız ve diğer gökcisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluktur.             Evren : Uzay boşluğu ile bu boşlukta yer alan gök cisimlerinin hepsine birden evren (kainat) denir.             Gezegen : Isı ve ışık kaynağı olmayıp, yakınlarındaki yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtan gök cisimleridir.             Meteor : Gök taşı. Yıldız : Kızgın gazlardan oluştukları için ısı ve ışık yayan gök cisimleridir.             Güneş Sistemi : Güneş çevresinde belirli bir yörüngede hareket eden gezegenle ile diğer gök  cisimlerinin oluşturduğu topluluktur. Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili en çok kabul gören Cant-Laplace teorisidir. Başlangıçta bir nebula (ateş topu) olan Güneş’te daha sonra büyük bir patlama olmuştur ve bunun sonucunda merkezde Güneş ve onun çevresinde dönen 9 gezegen oluşmuştur.             1. Merkür (Utarit)                                                       2. Venüs (Zühre)             3. Dünya (Yer)                                                4. Mars (Merih)             5. Jüpiter                                                                    6. Satürn             7. Uranüs                                                                    8. Neptün Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/cografya/57404-cografyanin-konusu-ve-bolumleri.html#post484089             9. Plüton UYDU : Bir yörünge boyunca gezegenlerin çevresinde dolaşan daha küçük gök cisimlerine denir. Örneğin Dünya’nın uydusu Ay’dır.
AY VE AYIN HAREKETLERİ
Ay yerin uydusu ve ona en yakın gök cismidir. Özellikleri: 1.Ay’da hava ve su olmadığı için canlılar yaşayamaz. 2.Atmosfer olmadığı için meteorolojik olaylar görülmez. Bu yüzden dış kuvvetlerin şekillendirici etkisi yoktur. 3.Ay iç ısısını kaybetmiştir. Dolayısıyla iç kuvvetler de etkili değildir. 4.Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok yüksektir. Çünkü hem atmosferi yoktur, hem de gece gündüz süresi çok uzundur. 5.Ay kendi ekseni etrafında, Dünya etrafında ve Dünya ile birlikte Güneş etrafında döner.

6.Ay kendi ve Dünya etrafındaki dönüşünü aynı sürede, yani 28 gün 13 saatte tamamlar. Bu nedenle Dünya’dan hep aynı yüzü görülür. 7.Ay’da gece ve gündüzler 15’er gündür. 8.Dünya üzerinde bir noktanın Güneş’i ikinci kez görmesi için aradan 24 saat geçmelidir. Buna “Güneş Günü” denir. Dünya’nın  kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında bir meridyenin yeniden ayın doğrultusuna gelebilmesi için gereken süre 24 saat 50 dakikadır. Buna “Ay Günü” denir. Bu yüzden bir Güneş yılı 365 gün 6 saat, Ay yılı ise 354 gündür. 9.Ay’ın Dünya’nın etrafında dönmesi sonucunda bazen Ay, Güneş ile Dünya arasına girer ve buna “Güneş Tutulması” denir. Bazen de Dünya, Güneş ile Ay arasına girer. Buna da “Ay Tutulması” denir. 10.Ay, yörüngesi üzerinde  Dünya’ya en yakın olduğu zaman, Ay’ın ve Güneş’in çekim gücüne bağlı olarak okyanuslarda su seviyesi yükselmekte, diğer zamanlarda ise normale dönmektedir. Buna “Med-Cezir (Gel-Git)” denir ve bu yükselme - alçalma her gün 50 dakika gecikme ile olur. Çünkü Ay günü, Güneş gününden 50 dakika fazladır. Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/showthread.php?p=484089 11.Ay’daki yer çekimi Dünya’dakinin 1/6’sı kadardır.

0