1. Yandaki toplama işleminde x < y < z olacak şekilde ardışık x, y ve z rakamları için y rakamını bulunuz. 2. a2b üç basamaklı sayısında a ile 2 nin yerleri değiştirildiğinde sayı 450 azalıyor. Buna göre a sayısını bulunuz. 3. (1024)5 = (x)3 ise x kaçtır? 4. (32)4 . (13)4 = (x)2 ise x kaçtır? 5. a, b, c, d birbirinden farklı rakamlar olmak üzere (abcd)6 sayısının alabileceği en büyük ve en kü- çük değerlerin toplamını bulunuz. 6. K = (444) 2 + (222) 2 – (111) 2 sayısının asal çarpanlarını bulunuz. 7. 53! + 54! toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır? 8. a ∈ Z + olmak üzere ifadesini bir tam sayı yapan en büyük a değeri kaçtır? 9. Beş basamaklı 4257a sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ise a nın alabileceği değerleri bulunuz. 10. Dört basamaklı 2xxy sayısı, 3 ve 5 ile bölünebilen bir tek sayı olduğuna göre x in alabileceği değerleri bulunuz. 11. 30 basamaklı, 777...7 sayısının, 9 ile bölümünden elde edilen kalanı bulunuz. 12. 3, 4 ve 7 sayılarına ayrı ayrı bölündüğünde 2 kalanını veren en küçük doğal sayıyı bulunuz. 13. 36 ile x sayıları için OKEK (36 , x) = 99 , OBEB (36 , x) = 28 ise x kaçtır? 14. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, x = 5a + 3 = 7b + 5 = 9c + 7 eşitliğini sağlayan en küçük x sayı- sı kaçtır? 15. 2! + 4! + 6! + ... +2050! toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 16. 1! + 2! + 3! + ... + 77! toplamının 15 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? >> TAM çözüüm lütfen

1

Cevaplar

2012-10-29T15:11:13+02:00

Hangi Kitapta ? Onuda Söyle

0