Cevaplar

2012-10-29T15:12:55+02:00

Nüfus Artış Nedenler
 
* Ülkede toplam nüfusun artması 
* Çocuk ölümlerinin azalması 
* Tıbbi gelişme ile ortalama insan ömrünün uzaması 
* Bataklıkların kurutulması ve sıtma hastalığının önlenmesi 
* Ulaşımın geliştirilmesi, bölgeler arası ekonomik şartların iyileştirilmesi ile sağlıklı beslenme şartlarının oluşması 

Nüfus Artışının Sonuçları
 * Kırsal kesimden kentlere olan yoğun göçler, 
* Konut yetersizliği, 
* Tarım alanlarının azalması (Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına neden olmaktadır.) 
* Çevre sorunları. (Ses kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği vs.) 
* İşsizlik sorunu; Türkiye'de işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bunda, nüfusun hızlı şekilde artmasının önemli etkisi vardır. Çünkü hızla artan nüfus içinde, çalışma çağına gelen insan sayısı da hızla artmaktadır. Ama ülkemizdeki iş alanlarının iş gücü talebi, artan nüfus için yeterli olamamaktadır. 
* Kalkınmanın yavaşlamasına neden olur. Çünkü kalkınma düzeyini ülkelerin milli gelirleri belirler. 
* Nüfus artışının fazla olması milli geliri azaltır, kalkınmayı yavaşlatır. 
* Alt yapı sorunlarının meydana gelmesine neden olur.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T15:12:57+02:00

Nüfus azalması

Dünya nüfusunun, ya da bir ülke nüfusunun azalması olayı Nüfus azalması, doğumun yeter derecede olmaması yüzünden belirdiği gibi, ölümün çokluğundan,savaşlardan,başka yerlere göç etme yüzünden de olabilir


Nüfus Artış Nedenler

* Ülkede toplam nüfusun artması 
* Çocuk ölümlerinin azalması 
* Tıbbi gelişme ile ortalama insan ömrünün uzaması 
* Bataklıkların kurutulması ve sıtma hastalığının önlenmesi 
* Ulaşımın geliştirilmesi, bölgeler arası ekonomik şartların iyileştirilmesi ile sağlıklı beslenme şartlarının oluşması 

Nüfus Artışının Sonuçları
* Kırsal kesimden kentlere olan yoğun göçler, 
* Konut yetersizliği, 
* Tarım alanlarının azalması (Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına neden olmaktadır) 
* Çevre sorunları (Ses kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği vs) 
* İşsizlik sorunu; Türkiye'de işsizlik oranı oldukça yüksektir Bunda, nüfusun hızlı şekilde artmasının önemli etkisi vardır Çünkü hızla artan nüfus içinde, çalışma çağına gelen insan sayısı da hızla artmaktadır Ama ülkemizdeki iş alanlarının iş gücü talebi, artan nüfus için yeterli olamamaktadır 
* Kalkınmanın yavaşlamasına neden olur Çünkü kalkınma düzeyini ülkelerin milli gelirleri belirler 
* Nüfus artışının fazla olması milli geliri azaltır, kalkınmayı yavaşlatır 
* Alt yapı sorunlarının meydana gelmesine neden olur (Okul, yol, su, elektrik vs)

1 5 1